Kratka vprašanja in odgovori.

Kdo so bili Veneti?
Veneti so bili staroveški prebivalci različnih evropskih območij.

Kje točno so živeli?
Poseljevali so:
- alpsko območje vse do severnega Jadrana (jadranski Veneti),
- območje Baltika (baltski Veneti),
- območje med rekama Vislo in Dnjeprom (Veneti Sarmati),
- območje Bretanije v Franciji (armoriški Veneti),
- območje Anatolije, današnje Turčije (paflagonski Veneti)
in še nekaj drugih območij.

Ali so bili istega izvora?
Njihove korenine so seveda skupne indoevropske; izgleda, da so predstavljali eno od večjih vej Indoevropejcev, živečih v Evropi.

Ali so bili poznani pod različnimi imeni?
Temu lahko pritrdimo, čeprav gre večinoma le za izpeljanke, kot npr. Venedi, Vendi, Vindi-šarji, Vindeliki, ipd. Nekateri avtorji so jih poznali tudi pod imenoma Sclaveni in Anti.

Kateri jezik(e) so govorili?
O tem potekajo mnoge razprave, čeprav lahko z gotovostjo rečemo, kot smo že omenili, da gre za jezik(e) skupnega indoevropskega izvora.
- Čeprav se jezik jadranskih Venetov deklarira kot Italski, pa to še ne pomeni podobnosti z latinskim oziroma italijanskim jezikom. Obstajajo študije, ki celo trdijo, da gre za protoslovansko jezikovno obliko.
- Jezika baltskih Venetov zaradi pomankanja pisnih virov še niso uspeli opredeliti, čeprav bi kaj lahko prav njim pripisali kulturne ostanke t. im. germanskih runskih napisov. Nekateri pripisujejo prav baltski venetščini največ vpliva na izoblikovanje slovanskih jezikov.
- Armoriški Veneti naj bi govorili galski oz. keltski jezik, čeprav velja poudariti, da obstajajo glasovi o tem, da so bili kontinentalni keltski jeziki zelo podobni današnjim zahodno slovanskim.
- Paflagonski Veneti so govorili drugačen jezik od Grkov, verjetno takšnega kot jadranski Veneti.