Слики од различни древни натписи во населените венетски области.

 

Древните Венети заслужуваат сопствено место и во современата технологијаЗатоа Нејц Север изготви симнувачка програма од венетскиот ракопис (азбука), којшто се користи во програми како ВордПреку венетските фонтовиполесно можете да ги читате и преведуватедревните натписи, а и да ги следите новите верзии на нашата страницаВе известуваме дека толкувањето на некои букви, се уште не е убедливо установено.

Венетски фонтВенетика (Venetic fonts venetica)

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА: Венетика е бесплатна симнувачка програма (кликнете на хиперлинкот подолу). Можете да го вградите во WINDOWS\Fonts folderза да биде употреблив во ВордСо Caps Lock копчето можете да ја смените насоката на буквите (за да пишувате воспротивна насока).

 

Прифатливо објаснение за читање на буквите

Венетска азбука од јадранското подрачје (5-ти век п.н.е.)

 

 

Етруска/Латинска/Винча азбука. (Л. Вуга)

Натпис од село Брезасредна Боснакојшто датира од 5-от или 6-от век.

Image

Натпис од тунелот на возвишението Височица Бр. 1 СликаГоразд Жибрет

Image

Натпис од тунелот на возвишението Височица Бр. 2 СликаАрхеолошки парк

Натпис од Новоград - 2, со потекло од првата четвртина на 11 век. 32-та знака на десниот дел од одломкатаверојатно претставуваат бустропедонски начин на пишување.

Натпис од планината СтеинбергАвстрија Слика: Р. Петрич

serafimov_steinberg.jpg

Азбучна таблицаЕсте

Асколи Пичено

Зилја

Гурина
mt_ignore:

Идрија кај Бач

 

Карниски Алпи

Бачa

Негова

Тревисо

Шкоцјан

Падова

Велестур, Словачка

Ext. Link: Древни северно италски натписи