Tabulka PY Cn 1287, asi z 12. stol. př.n.l., byla poprvé přeložena Horákem v roce 1991 s pomocí srbochorvatštiny. Nový překlad z roku 2011, opět za pomoci srbochorvatštiny (srbštine - op. urednika), zohledňuje některé poznatky posledních dvaceti let o zvukové podobě znaků lineárního B písma. Objevem nového překladu bylo, že gramatika (např. aorist) umožňuje lineární B znaky smysluplně seskupovat a vyhnout se tak chybnému překladu do češtiny. Potvrdila se tak Horákova hypotéza, že čárky mezi znaky symbolizují souhlásky (např. aoristové -h), které slabičným písmem nelze zapsat. Pouze pro samohlásky se používaly samostatné znaky. Dalším zjištěním bylo, že slovo “kanapeu” neoznačuje valchaře, jak se domníval filolog Chadwick, ale výrobce a prodejce produktů z konopí ve třetím pádě. Česky bychom mohli říci, že kanapeu znamená konopistovi. Podobné je konopiště, pole na pěstování konopí. Velmi překvapivým zjištěním byl nález jména Ero, poněvadž se v Jugoslavii dosud používá jako pojmenování lidí z Hercegoviny a také jako symbol lidové postavy porovnatelné s českým hloupým honzou. Překlad tabulky dokládá kódování slovanského jazyka lineárním B písmem. 

Article 340KB PDF File