PROJEKTNA SKUPINA VENETI.INFO
Ob zapostavljanju nekaterih zgodovinskih spoznanj se je porodila ideja o skupni spletni strani, ki bi vsem generacijam približala zgodovinski narod, Venete.

 
Namen našega projekta je raziskovanje staroveških Venetov. Pričujoča spletna stran je zasnovana kot vsegeneracijski informacijski center. Njen glavni cilj je pritegnitev učencev, učiteljev in drugih raziskovalcev k raziskovanju teh staroveških civilizacij. Za dosego slednjega smo pripravili izdelano vsebinsko zamisel, ki zajema tako pisanje prispevkov na različnih osnovah (kritično, poljudno-znanstveno, kolumne, prebrano ...), kot tudi predavanja v šolah in kulturnih zavodih, predstavitve prispevkov na specializiranih znanstvenih delavnicah ter podpiranje raziskovalnih dejavnosti v tej smeri. Ker gre za odprte vrste projekt, ste vabljeni, da se nam pridružite s sodelovanjem.
 
Naša misel:
Potrudimo se, da bo zgodovina boljši prostor za vsakogar!
 
Vaš Robert Petrič,
urednik Veneti.info

STATUT DRUŠTVA/ZAVODA VENETI.INFO


 


Za postavitev in vzdrževanje te spletne strani, je bilo vloženega veliko izključno prostovoljnega dela večih ljudi. Spomin na opravljeno želim delno ohraniti vsaj v tem spisku neutrudnih pomagačev.

Many hours of volunteer work have been spent for setting up and maintaining this website. In memory of all that has been done, here is a list of some tireless helpers.

 

 

© Veneti.info

 

Nepodpisano gradivo, ki je predstavljeno na spletni strani, je last Veneti.info, in ga je možno prosto uporabljati pod pogojem, da se za vir navede URL naslov www.veneti.info. Ostalo avtorsko ali povzeto gradivo je pod avtorsko zaščito. Za dodatne informacije nas kontaktirajte .

The material on this website, which is not signed by authors, is owned by Veneti.info, and is free to use; however it is obligatory to name the URL adress www.veneti.info as the source. Other authorshipped material may be subject to copyright. For detailed information, please contact us.

Die Benutzung des Inhaltes dieser Website ist der Eigentum von Veneti.info, und ist frei, unter der Bedingung, daß man immer die URL Adresse www.veneti.info als die Quelle angibt. Das übrige Material ist dem Urheberrecht untergestellt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Kontaktadresse .