Ponovno sem imel srečno roko, da sem na dražbi knjig in starih tiskov v Ljubljani uspel kupiti zelo redko zgodovinsko knjigo. Avtor knjige je Karl Sicha, za katerega sem prvič slišal in je verjetno neznan tudi večini drugih raziskovalcev starejše slovanske zgodovine, Knjiga je napisana v nemškem jeziku in je izšla leta 1886 v Ljubljani pri založbi Kleinmayr & Bamberg. Originalni naslov knjige je »Namen und Schwinden der Slaven«, v slovenskem prevodu »Imena in zaton Slovanov«. ODKRITJE EVROPSKE ZGODOVINE Izginevanje Slovanov, vzpon Germanov

Leta 2007 je izšla knjiga »Povijest Japoda«, ki jo je napisal  in izdal znani hrvaški zgodovinar Boris Olujić iz Zagreba. G. Olujić je magistriral in doktoriral v Zagrebu in na Sorboni v Parizu. Ker so v tej knjigi Povijest Japoda tako protislovna dejstva kot tudi neresnice, bi bilo razumno, da se na to pisanje odzove tudi uradna slovenska stroka zgodovinarjev. Zaradi tega lahko ta »njegova zgodovina« negativno s posledicami vpliva na našo zgodovino in kako drugače.

mt_ignoreHenrik Tuma (1858 - 1935) je bil pravnik, jezikoslovec in hribolazec. Kot izkušen človek je popisoval in tolmačil mnoga zemljepisna imena, kar je izhajalo iz njegove velike ljubezni do gorá. V Julijskih Alpah, se je do danes ohranilo veliko slovenskih imen prav zaradi njegovega dela. Zelo dobro se je zavedal, da tolmačenje krajevnih imen s pomočjo slovenščine spremeni potek tedaj znane selitve Slovanov in zraven tudi zgodovino celotne Evrope. V praksi, z imenoslovjem Alp, je dokazal, da so na tem področju avtohtona prav imena, ki so Slovencem še danes razumljiva. Želimo vas seznaniti vsaj z delom njegovih raziskav iz knjig: "Imenoslovje julijskih Alp" ter "Pomen in razvoj alpinizma".

Avtor: Robert Petrič

V roke mi je prišla znana monografija izpod peresa ahitekta dr. Boruta Juvanca. V knjigi se pisec predvsem na začetku dotakne izvora ene najbolj razpoznavnih sestavin kulturne dediščine v Sloveniji in okolici, kozolca. Glede na njegovo prisotnost se avtor posredno spogleduje z idejo o avtohtoni kulturi, ki je na tem prostoru lahko nastala že davno. Povezava