Ponovno sem imel srečno roko, da sem na dražbi knjig in starih tiskov v Ljubljani uspel kupiti zelo redko zgodovinsko knjigo. Avtor knjige je Karl Sicha, za katerega sem prvič slišal in je verjetno neznan tudi večini drugih raziskovalcev starejše slovanske zgodovine, Knjiga je napisana v nemškem jeziku in je izšla leta 1886 v Ljubljani pri založbi Kleinmayr & Bamberg. Originalni naslov knjige je »Namen und Schwinden der Slaven«, v slovenskem prevodu »Imena in zaton Slovanov«. ODKRITJE EVROPSKE ZGODOVINE Izginevanje Slovanov, vzpon Germanov

Avtor: Dimitrij Kebe Menim, da je knjiga vsebinsko zelo neprijetna za zgodovino Germanov in tudi za uradne slovenske zgodovinarje. Avtor v njej izčrpno in strokovno opisuje germanska in keltska plemena - narode, »ki to niso«, in jih pripisuje Slovanom. Navedel bom nekaj zapisov iz te knjige. Karl Sicha: Zemljepisna opažanja glede Slovanov: Posebno območje ob severnem obrežju Galije (Bretonija, Francija) Cezar imenuje Armorika, kateri med drugim pripadata otoka Morino in Vindilis. Glavno pleme, ki je v Armoriki poveljevalo, Cezar imenuje Veneti. To so bila domača imena, saj Cezar o teh morskih skupnostih pravi: »ki se po lastni jezikovni rabi imenujejo Armoricae«. O tem, kdo so ti Veneti = Vinidi bili, bo kmalu govora; in ker se eden izmed otokov imenuje Mor-ino, je isti koren razviden tudi iz besede Ar-mor-ika. O Slovanih; STARA POIMENOVANJA SLOVANOV PRIČAJO O NJIHOVI IZJEMNI RAZŠIRJENOSTI V EVROPI IN O NJIHOVI VISOKI STAROŽITNOSTI. NAZORI, MNENJA IN DOMNEVE O PRIHODU SLOVANOV V OBDOBJU OD 5. DO 7. STOLETJA SO ABSURDNA. Kdo so bili Geti? - Slovani; saj Theophilaktus piše: »Geti ali Sclavini, kar je isto; Geti, ker je to staro ime Slovanov. Tacit kot Rimljan pravi, da Kvadi /Quaden/ mejijo z Dačani, Ptolemaj kot Grk pa meni, da Quadi mejijo z Geti; torej Dačani = Geti = Slovani. Noriki torej niso bili ne Grki ne Rimljani ne »Germani«, ne Kelti; bili so prav tako Iliri. Vendar pa je neobičajna izjava Plinija: »Taurisci nunc Norici« in vendarle Iliri. Osnova Taur se pojavi tudi v »chersonesus Taur-ica« in zatorej ne bi smela izhajati iz latinskega Taurus (bik), morda prav iz slovanskega Tur (višina, gorska vzpetina). Ime Taurisci podobno kot Norici nakazuje na strukturo tal; ime Noricum je bilo na začetku omenjeno zgolj na najjužnejši del. S širitvijo uradnega imena Noricum na celotno provinco, vse tja do Donave, je hkrati izginilo tudi ime Taurisci, četudi je prebivalstvo ostalo: »Taurisci nunc Norici«. Kdo so bili Vindelici - Kot nakazuje že ime samo, so bili Vindi ob reki Licus (Lech), torej Ilirski Slovani. Na to, da so Boji bili Slovani, nakazuje tudi njihovo ime: Boj (boj), boj-ar, od bojevati, tudi vojovati. Bojev pa ne smemo zamenjati z Baemi /Čehi/; ker Boihoemum, Bujemum ni Boja; Boji so bili ilirsko, Baemi, Boihoemi pa suevsko pleme. Suavi in Slavi je isto; saj se na nekaterih območjih še vedno zamenjuje SL= SV; npr.: SLOBODA = SVOBODA. Prokopij iz Cezareje že leta 495 Sueve izrecno imenuje Slovane. Kdo je bil Odoaker? - Na nekem kamnitem spomeniku, najdenem v Salzburgu, je bilo zapisano: »Odoaker rex Ruthenorum«, torej Rutheni = Rusi = Rugi. Ker je bil Odoaker Slovan, je zatorej njegovo pravo ime Ot-o-kar. Za casa Cezarja in Arovista so bili Slovani tudi v Galiji, in sicer: pravkar prispeli Ravraki in Boji, 120.000 Suevov, ne dolgo tega naseljenih v Sekvaniji, in stari Veneti v Armoriki. Poleg naštetih je bilo se nekaj drugih, katerih imena pa se ne pojavljalo samo v Galiji, ampak tudi na starih, zares slovanskih območjih, kot npr. Carnuti, Sennones, Rutheni, Lernovices, Turones, Tiri, Helvii (ne Helveti), ali pa so opazno slovanski, kot Branovic-es, Branov-ii. Vsi so se skupaj z Belgijci in Kelti pod knezom Verciegetori-xom bojevali proti Cezarju, kot to lahko vidimo iz njegove knjige »De Bello Galico«. Ker v eni izmed izdaj omenjene knjige zasledimo opombo, češ da imajo razlagalci težave z imenom Branovices, Branovii, naj omenimo naslednje: Koren imena najdemo v bran-iti, od tod bran-a (vrata), ker preprečuje - isti koren kot pri imenu Bran-den-burg, saj se je to mesto pred ponemčenjem imenovalo Bran-i-bor. Seštevek petih splošnih imen Slovanov: Veneti = Antes, Slavi, Vinidi, Venedae, Eneti, Vindili, Morini v Armorici. Ime Eneti (Heneti) je v uporabi pri Grkih in v Mali Aziji. Getae = Slavi, Scythae, Sarmatae, posebno še: Antes, Polonii, Quadi, Marcomani. Illyii =Poloni, Moesii, Veneti, Liburni, Paeones, Pannonii, Norici (Rhaeti), Vindelici, Boji. Suevi = Vinidi, Vandali, Viniti, Vendi, Slavi: posebno se Baemi = Vendi; Marcomani = Moravani = Vinidi = Getae; Quadi = Getae = Sarmatae; Hermuduri = Thurigi = Serbi; Rakatti = Rakosi; Helvetii (Helvetia = Suecia = Suavia = Alemannia = Schwabia). Švabsko morje /Schwabisches Meer/ = Lacus Venetus, Videlicus, Vandalicus - Bodensee; Bregenz iz Breg, Breh. Rugi (ime je nastalo v petem stoletju) = Daci (Regnum Dacorim vel Rugorum) = Ruzzi ali Rusi = Rutheni = Slavi; Odoaker rex Rethenorum = Odoaker rex Slavorum = Rugorum. V pripravi je celoten prevod te knjige in upam, da bo to delo izdano naslednje leto v originalu in v slovenskem prevodu. Motijo se tisti, ki mislijo, da bodo lahko večno izkrivljali našo zgodovino. VOJNOZGODOVINSKI ZBORNIK ŠT. 32/2008