mt_ignoreHenrik Tuma (1858 - 1935) je bil pravnik, jezikoslovec in hribolazec. Kot izkušen človek je popisoval in tolmačil mnoga zemljepisna imena, kar je izhajalo iz njegove velike ljubezni do gorá. V Julijskih Alpah, se je do danes ohranilo veliko slovenskih imen prav zaradi njegovega dela. Zelo dobro se je zavedal, da tolmačenje krajevnih imen s pomočjo slovenščine spremeni potek tedaj znane selitve Slovanov in zraven tudi zgodovino celotne Evrope. V praksi, z imenoslovjem Alp, je dokazal, da so na tem področju avtohtona prav imena, ki so Slovencem še danes razumljiva. Želimo vas seznaniti vsaj z delom njegovih raziskav iz knjig: "Imenoslovje julijskih Alp" ter "Pomen in razvoj alpinizma".