Leta 2007 je izšla knjiga »Povijest Japoda«, ki jo je napisal  in izdal znani hrvaški zgodovinar Boris Olujić iz Zagreba. G. Olujić je magistriral in doktoriral v Zagrebu in na Sorboni v Parizu. Ker so v tej knjigi Povijest Japoda tako protislovna dejstva kot tudi neresnice, bi bilo razumno, da se na to pisanje odzove tudi uradna slovenska stroka zgodovinarjev. Zaradi tega lahko ta »njegova zgodovina« negativno s posledicami vpliva na našo zgodovino in kako drugače.
 
Avtor: Dimitrij Kebe
Izdano v 31. številki Vojno zgodovinskega zbornika Logatec, januar 2008
  
Dr. Boris Olujić popolnoma negira oziroma po svoje interpretira znane antične zgodovinarje Apijana, Strabona, Dion Kasija in druge, ki so opisovali borbe Rimljanov - Oktavijana proti Japodom in padec glavnega mesta Japodov »Metuluma«. Zgodovinarja Apijana in Strabona sta celo živela v tistem času, ko je »Oktavijan« kasnejši rimljanski (rimski) cezar »Avgustus« pokoril Japode leta 35 pred našim štetjem in sta tako lahko najbolj objektivno opisala te dogodke.

Navedel bom samo nekaj   dokazov-dejstev iz te knjige, ki dokazujejo, da je resnica drugačna.

 

Dokaz:

1)      Strabon - »Okra« (Nanos) je najnižji del Alp, ki meji na »Karne« in preko katere vozijo tovor iz Akvileje  (Oglej) proti Nauportu (Vrhnika). Karni so sosedje Japodov. Strabon še zapiše, da Japodi stanujejo v bližini planine Okre, ki se od nižjih Alp vleče od zemlje Retijcev (Retia), do zemlje Japodov, na katerem prostoru se vzdiguje visoka planina »Albij« (Snežnik) pod katero stanujejo Japodi. Str. 120, 129.

Plinij starejši  - izrecno zapiše, da je planina »Okra« pripadala »Karnom«. Str. 129.

Virgilij - v pesnitvi »Georgika« opeva, da Japodi stanujejo ob reki »Timavi«, to je današnja reka »Reka«, ki se izliva v Tržaški zaliv in še pravi, da se iz starih Alp, Noriških planin in naselbin vidi Japodska zemlja pri reki Timavi. Str. 81.

Apijan in Dion Kasij pa opišeta še, da ločita Japode na znotraj alpske (severne) in preko Alpske Japode. Str. 121.

 

Olujičev komentar na zgoraj omenjene zapise antičnih zgodovinarjev.

Dr. Boris Olujić - vendar Apijanove Alpe in Dionove planine lahko z relativno sigurnostjo istovetimo z planinsko verigo Velike in Male Kapele (pri Ogulinu, Hrvaška)

Dr. Olujić - Japodi so do Oktavijanovega pohoda suvereni gospodarji prelazov in planinskega področja »Okre« to je današnja Velika in Mala Kapela ter Velebit.

Dr. Olujić - antični pisatelji so tako s skupnim imenom »Albij« verjetno označevali masive V. in M. Kapele ter Velebita. Str. 91, 120. 121.

 

 

 

 

Dokaz:

2)      Dion Kasij - zapiše, da so Japodi skupaj s Salasi, Tavrski in Liburni plačevali davek Rimljanom. Če je to res se sprašuje zgodovinar Patsch potem ta podatek ustreza, da je obstajal severni del Japodskega etničnega ozemlja. Str. 84. Isto trdi Apijan. Str. 121.

      Apijan - spomni, da so v obrambi Metuluma Japodi koristili vojne naprave, ki so

      jih zaplenili Decimu Brutu. Str. 94.                    

            Dion Kasij - pa jasno govori, da je Decim Brut poslal svoje vojake naprej in so te

            naprave vlekli od Akvileje (Oglej) do Japodske zemlje. Str. 94.           

      V obrazložitev naj povem, da se je Rimljan Decim Brut zoperstavil proti svojim       

      rimljanskim legijam in je zaradi tega prišlo do zaplembe vojnih naprav, ki so

      pristale pri Japodih.

           

            Vse kaže na to, da so vojne naprave prišle v roke našim »Notranjskim Japodom«      

            (Slovenija), saj bi bilo nemogoče, da bi vojaki Decima Bruta tako daleč preko

            nižjih Alp (po Olujiću Velika in Mala Kapela) vlekli te naprave do Ogulina in    

            Josipdola (Hrvaška). (Dimitrij Kebe)

      Dr. Boris Olujić - ostane vprašanje ali so oni (vojaki Bruta) preko Alpskih

      prelazov in neprehodnih predelov lahko nosili te vojne naprave, ali pa so jih

      mogoče prepeljali z ladjami (brodovjem). Str. 94.

 

Dokaz:

3)      Apijan - pravi, da so Japodi barbari in neobljudeni. Ozemlje preko planine »Okre« je kamnito in strmo. Ostalo ozemlje je zaraščeno in gosto poseljeno z gozdovi. Str. 91, 134.

Strabon - opiše, da je zemlja Japodov »siromašna« in da je njihova prehrana ječmen in proso. Str. 179, 218.

 

Dr. Olujić - pa »trdi« da je na ozemlju Japodov v izobilju vode, da so pašniki, obdelana zemlja, živina - goveda, ovce, konji, koze in še zapiše, da niti slučajno ni govora o kakšnem siromaštvu Japodov. Str. 218.

 

Dokaz:

4)      Kot zadnje bom omenil še Olujićev zemljevid iz te knjige, ki prikazuje Japodske

      naselbine na Hrvaškem , v Bosni in tri naselbine v Beli krajini (Slovenija).  

      Dr.Olujić zelo dobro ve, da japodskih naselbin in Japodov  v Beli Krajini ni bilo.

      To je dokazal že leta 1999 Dr. Dragan Božič, vodja oddelka arheologije pri

      »SAZU« Ljubljana in tudi drugi arheologi zgodovinarji. Str. 109.

      Veliko japodskih naselbin pa je bilo na Notranjskem, od Kolpe proti Blokam in

      Cerknici, do Ilirske Bistrice in vse do Nanosa (Okra).

     

      Zaključek je ta, da torej po Olujućovem zemljevidu in pisanju, Japodov, tako kaže

      sploh ni bilo na Notranjskem v Sloveniji. (Dimitrij Kebe).

 

Ugotovitev:

1.)    Po vseh opisih antičnih zgodovinarjev »je nemogoče«, kot trdi Olujić, da je Velika in Mala Kapela nižji del Alp, saj Karni nikoli niso prebivali tukaj (pri V in M Kapeli)

2.)    »Nemogoče je«, da bi antični »Albij« (Snežnik), ki je opisan kot »vzdignjena planina« (bela gora) ustrezal masivu Velebita.

3.)    »Nemogoče je«, da bi položni kucelj-hribček (Viničica 420 metrov nadmorske višine) pri Josipdolu (344 m) /Hrvaška/, bilo glavno mesto Japodov Metulum, saj je višinska razlika samo 80 metrov in bi rimljanske legije pod poveljstvom Oktavijana za »tren oka« (po balkansko) uničile to mesto. Bitka za Metulum pa je trajala več dni.

 

Glavno mesto Japodov »METULUM« se verjetno nahaja na Notranjskem, Slovenija - glejte članek: http://www.korenine.si/zborniki/zbornik01/htm/kebe_metulum.htm

 

 

ARS LONGA, VITA BREVIS
Pot do znanja je dolga (Hipokrat)

 

Ljubljana, avgust 2007