33. zborovanje
Zveze zgodovinskih društev Slovenije,

z naslovom »MITSKO IN STEREOTIPNO V SLOVENSKEM POGLEDU NA ZGODOVINO«, je potekalo od 19. - 21. oktobra 2006 v Kranju.

Cilj samega zborovanja naj bi bil v tem, kar nam že naslov sam jasno namiguje, namreč pokazati na nekatere mite in stereotipe, ki so krojili in še krojijo znanstveno percepcijo zgodovinskih dogodkov na slovenskem ozemlju. Spodbuda, ki je bila dana, je bila v tem, da se najprej "počisti pred lastnim pragom". Hkrati je bilo nakazano, da so miti lahko tudi zelo poučne in ne nujno lažne zgodovinske predstave.

Predstavljamo vam predavanje, ki je bilo pripravljeno za 4. Mednarodno konferenco zgodovinske analitike v Potsdamu, 12.-14. septembra 2008, v organizaciji Eugena Gabowitscha. Posneto je v nemškem jeziku in temelji na dveh delih. Prvi del o izvoru Sklavenov je bil v slovenščini, v pisni obliki, že objavljen v Zborniku 2007 (www.korenine.si), drugi pa bo kaj kmalu izšel letošnji številki (2008) in obsega pregled Curtove knjige The Making of the Slavs. Poleg zelo dobrega odziva se je na konferenci z zanimivim prispevkom predstavil tudi Günter Wermusch. V njegovem prispevku Ein pervertiertes Geschichtsbild oder das Märchen von den „eingesickerten Slawen“ je bilo prav tako govora o izkrivljenih pogledih na pojav Slovanov. Slednji pripravlja tudi izdajo knjige, v kateri namerava predstaviti vsa svoja dosedanja spoznanja o jezikovno zgodovinskem pogledu nanje. Oglejte si videoprispevke!

MejnikSporočamo tragično novico, da je v petek 11. sušča, v 68-tem letu starosti, preminil neutrudni raziskovalec izvora Venetov, Jožko Šavli. V spominu ga bodo ohranili med drugim tudi njegovi številni zapisi, preko katerih je tudi najzaslužnejši za ponovno prebuditev raziskav o izvoru teh praprebivalcev. Brez njega projekta Veneti.info ne bi bilo. V pripravi je konferenca s sejo njemu v spomin, ki bo potekala junija v Kobaridu. Iskreno sožalje svojcem in vsem bližnjim sodelavcem izreka uredništvo Veneti.info.

It is with great sadness that we announce passing of Jožko Šavli on friday, 11th of March at the age of 67. Mr. Šavli was the originator of modern revival in Venetic studies. He will be in remembrance of us with his extensive research opus. Without him Veneti.info would not exist. In his memory there will be a conference session held in July in Kobarid (Slovenia). We express our deepest condolence to his family; Veneti.info Team.
Pogreb: 16.3.2011 ob 15:30 izpred mrliške vežice v Tolminu. Mrliška vežica pa bo odprta od 11:00 naprej. 

26/7/06
Napake v kronologiji tolerirajo tudi zaradi Venetov

Pravkar sem končal dokaj obsežno poglavje, ki govori o problematiki grške temačne dobe in je na veliko načinov intimno povezano z venetsko teorijo. Vendar to afiniteto z Veneti popolnoma zasenči problematika tega 500 let trajajočega obdobja, ki tvori osnovo teorijam, da bi bilo potrebno za 500 let popraviti egipčansko kronologijo na kateri seveda sloni tudi vsa ostala uradna zgodovinska kronologija, kar bo, če bi te teorije dokazali za resnične, imelo skoraj nepojmljive posledice ne le v zgodovinskih panogah ampak verjetno v vseh družboslovnih vedah in seveda tudi v lingvistiki, ter mogoče celo v tolmačenjih temeljnih religioznih knjig.

Hipokavst - eden od šestih porušenihJavno izjavljam, da sem napačno umestil megalitsko svetišče v članku "Kje so naši megaliti", ki je izšel v Vojnozgodovinskem zborniku št. 35, 2009. Dejstvo je, da je v knjižici Antična Emona v srcu moderne Ljubljane bila slika, ki prikazuje kamne-stebre pred Uršulinsko cerkvijo. V njej je bilo besedilo, ki je govorilo o pradavnini in zaradi tega je prišlo do zapleta. Za kamniti steber iz naslovne strani knjižice, pa velja, da ni bilo govora o megalitu temveč o stebru, ki nima značilnih rimskih oblik.