mt_ignore:

Izšel je zbornik letošnje konference Evropski staroselci, ki je posvečen bivšim, zdaj že pokojnim sodelavcem - Stjepanu Panteliču, Ivanu Gorencu, dr. Lojzetu Arku in mag. Lucijanu Vugi. Temu primerno je dodan tudi prispevek Lucijana Vuge iz tretje konference Staroselci v Evropi, z naslovom Karel Oštir v luči teorije kontinuitete. Na predstavitvi, v polni dvorani Slovenskega svetovnega kongresa, je z minuto molka bil izkazan častni spomin na prej omenjene preminule.

mt_ignore:

Iz zaključka zbornika velja povzeti stavek, ki ugotavlja, da je ime Slovenija bilo prisotno že pred naselitvijo Hrvatov, torej pred letom 625 n. št.

Poudarjen je bil pomen teh študij za slovensko zgodovinopisje in vpliv projekta Korenine na prihodnje generacije, ki je opazen pri večanju števila prijavljenih prispevkov za prihajajoče konference.

254 strani obsegajoči zbornik odlikujejo kvalitetna izdelava platnic, priročna velikost, množica fotografij predvsem starih venetskih in etruščanskih napisov in standardna oblika.

mt_ignore:
Zbornik je na voljo pri mag. Vinku Vodopivcu, Pot na Drenikov vrh 12, 1000 Ljubljana; tel: (01) 422 4560
Cena ZBORNIKA je 5000 sit. Kontaktirajte ga!

mt_ignore:


Venetimt_ignoremt_ignore

Lucijan Vuga na konferenci Evropski staroselci, 10.9.2005 (foto: R. Petrič, Giancarlo Tomezzoli)

Žal nas je mnogo prekmalu in nepričakovano zapustil Lucijan Vuga, neutrudni raziskovalec preteklosti in znanstvenih raziskav, narejenih na temo staroveških evropskih prebivalcev. Zapustil nam je kvalitetne raziskave v svojih knjigah Jantarska pot, Davnina govori ter Megalitski jeziki, v pripravi pa sta izida še dveh novih. Iskreno sožalje v imenu ekipe Veneti.info! Pogrebna slovesnost je bila 12. 4. ob 16h na solkanskem pokopališču. Na posebni strani zbiramo vse prispevke, ki so napisani njemu v spomin. Prosimo pošljite nam jih na e-naslov.

Unfortunately the author of the books Jantarska pot, Davnina govori and Megalitski jeziki, and a tireless researcher of the Veneti, Lucijan Vuga, passed away. The funeral ceremony was held on wednesday, 12.4. at 16.00 pm on the Solkan place of burial. On a special page, we are collecting articles in his memory. Please send them on our e-mail. Wikipedia: Lucijan Vuga Članek v Slovenskih novicah

Conference in Ljubljana, June 2005: Ancient settlers of Europe

 

Conference in Ljubljana, June 2006: Ancient inhabitants of Europe

"MITSKO IN STEREOTIPNO V SLOVENSKEM POGLEDU NA ZGODOVINO"
"Mythical and Stereotypic in the Slovenian View on History"

Poročilo/Report

Replika na prispevek prof. dr. Petra Štiha, Robert Petrič

Replika na prispevek prof. dr. Petra Štiha, mag. Vinko Vodopivec