Again we wish to thank Prof. Dr. Perdih and his Group Origins for a very good organized and prepared Programme.

Ponovno se želimo zahvaliti prof dr. Perdihu in njegovi skupini Korenine za dobro organiziran in pripravljen program.

Veliko truda je bilo že vloženega v že izdane zbornika in tudi tokrat smo bili priče izjemni neutrudnosti organizatorjev s prof. Antonom Perdihom na čelu! Izdali so znova zbornik, na katerega so lahko ponosni.

Projekt Veneti.info in Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto

sta na pobubo g. Andreja Goloba, v okviru praznovanja slovenskega kulturnega praznika, organizirala predavanje z naslovom VENETSKA TEORIJA IN ETNOGENEZA SLOVANOV. Prireditev je potekala v dodobra napolnjeni Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine, v četrtek, 1. 02. 2007.
mt_ignore:
mt_ignore:

Začetni nagovor mag. Janeza Pezlja, direktorja Kulturnega centra Janeza Trdine (KCJT), je poudaril pomembnost kulturnega praznika.

Robert Petrič se je v imenu projekta Veneti.info razgovoril o zgodovini venetske teorije in pri tem posebej pokazal na skoraj tisočletno skladnost in kontinuiteto staroselskega razmišljanja v Evropi. Predvsem pa to razmišljanje ni ostalo brez osnove, saj številne novejše raziskave odkrivajo avtohtonost večine prebivalstva tudi na dolenjskem.
mt_ignore: mt_ignore:

Razpravo je vodil prof. Anton Perdih, urednik projekta Korenine slovenskega naroda, zdaj že kar stalni gost projekta Veneti.info. Razprava je bila kar živahna, v glavnem je občinstvo soglašalo z nujnostjo nadaljevanja raziskav kot jih vodita oba projekta (Korenine in Veneti.info).

mt_ignore: mt_ignore:

Veseli smo bili številnega obiska med občinstvom.

Hvala g. Andreju Golobu, g. Janezu Pezlju in Novemu Mestu za prijeten večer!

 

 


Projekt Veneti.info je v sodelovanju z Mestno knjižnico in čitalnico Idrija, na pobudo Nejca Petriča (soimenjaka predavatelja, a nista v sorodu) pripravil novo predavanje z naslovom: Trenja v pogledu na zgodovinski izvor Slovencev, v Mestni knjižnici v Idriji, v petek, 11. maja 2007, ob 19.uri.

ImageImage

Uvodno besedo je imela organizatorka, knjižničarka ga. prof. Milanka Trušnovec (na drugi forografiji levo), ki je lahko pozdravila kar lepo število obiskovalcev - prišli so tako mladi, kot tudi starejši.

Prijetno je tudi presenetil sicer najavljeni obisk dr. Piera Favera (fotografija levo spodaj) iz Vidma (Udine), ki je s pomočjo prevajanja Elizabete Žust (iz Idrije) predstavil bistvo svoje nove knjige REITIA Dea dei Veneti. Avtor meni, da lahko preko grške mitologije s sledenjem in logičnimi zaključki pridemo do spoznanja, da je Antenor bil (proto)Slovan in da so Veneti imeli analogne običaje, kot stari prebivalci Troje.

ImageImage

V predavanju se je poudarilo, da je dokazov za strokovnost venetske teorije zelo veliko in jih zaenkrat še nihče ni uspel argumentirano zavreči. Povedano je bilo, da bo potrebno pripraviti še precej raziskav, preden bo vse to znanost sprejela.

ImageImage

V razpravi, ki jo je vodil dr. Anton Perdih, s projekta Korenine , je bilo nekaj govora tudi o starejših gibanjih človeštva, povezanih z naravnimi katastrofami ali ovirami.
Oglasil se je pa tudi upokojeni prof. zgodovine, ki je opozoril na pomembnost Hacquetovega dela VENETI-ILIRI-SLOVANI, kjer na zelo jasen način govori o Venetih kot o prednikih Slovencev.

Prijetno razpravo je bilo kar težko zaključiti!

Hvala Nejcu, Milanki in Idriji za prijeten večer!

Predavanje Kaj je venetska teorija

V soboto, 16. decembra smo po marčevskem predavanju o Venetih, po osmih mesecih znova bili gostje Kluba študentov Gorišnice (KŠG) in g. Andreja Horvata, tokrat s posebej pripravljenim predavanjem Kaj je venetska teorija.

Image
Bojan Purgaj s pozdravnim nagovorom v imenu KŠG

V uvodnem predavanju Kaj je venetska teorija je predavatelj Robert Petrič poudaril dejstvo, da bi pridevnik "tradicionalen" pravzaprav morali pripeti avtohtonističnim in s tem tudi venetski teoriji, saj je znanstveni nastanek zakarpatske teorije in s tem množične priselitve vseh Slovanov v 6. stoletju n. št. plod nekaterih nemškonacionalnih šol šele v drugi polovici 19. stoletja.

Image
Robert Petrič je predstavil razvoj venetske teorije


Marko Hrovat je govoril predvsem o imenu Ljubljana (Lublana). Predstavil nam je nekaj zanimivih zgodovinskih različic tega imena, ki pa kažejo na pravilnejši zapis brez dodane črke j v obeh soglasniških skupinah lj.

Image
Marko Hrovat je govoril o imenu Ljubljana


Prof. dr. Anton Perdih je vodil razpravo z občinstvom, kjer je odgovarjal med drugim na vprašanje, če so Slovani azijskega izvora. Poudaril je, da verjetno nekaj jezikovnih skupin Evrope izhaja od tam, da pa dvomi, da to lahko rečemo prednike Slovanov.

Image
Anton Perdih je vodil razpravoGorišničani so se seveda izkazali tudi z gostoljubnostjo, družabnostjo in vedoželjnostjo. Vsem se skupina Veneti.info zahvaljuje za trud, prisotnost in pozornost. Imeli vas bomo v lepem spominu!

Image
Tradicionalna štajerska gostoljubnost