slo_maticaPrisotni smo bili na posvetu z naslovom Revizija zgodovine, ki je v organizaciji Slovenske matice potekal 23. septembra 2009 v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu v Ljubljani. Med napovedani govorniki so bili filozof Tine Hribar, zgodovinarja Bojan Godeša, Peter Štih idr. Obetavna tematika in zanimivi predavatelji! Žal pa zaradi obveznosti nismo sledili celotnemu sporedu, le prvemu delu. Sledi poročilo s tega, medijsko pokritega in zagotovo odmevnega posveta.

Hipokavst EmonaPrispevek z naslovom Senzacija - megalitsko svetišče v antični Ljubljani je bil precej odmeven. Avtor Dimitrij Kebe je našel nekaj zanimivega, o čemer se bo morda še govorilo, ali pa bo, kot doslej že velikokrat, najdba preprosto tonila v pozabo. Na tem mestu smo zbrali odmeva, ki sta bila objavljena v Vojnozgodovinskem zborniku št. 36/2009. Prijetno branje vam želi uredništvo.

With great sadness we heard today that our fellow researcher Joseph Skulj suddenly and unexpectedly passed away on Tuesday, October 28, 2008. Not only will we miss his genuine research work, but we will surely miss his well balanced personality, which motivated us all to follow our mission. Deepest condolence to his family! This Page will be dedicated to his memory. For Veneti.info, Robert Petrič.

Z veliko žalostjo smo sprejeli novico, da nas je v torek 28. oktobra 2008 naš raziskovalni kolega Jože Škulj nenadno in nepričakovano zapustil. V spominu nam ne bo ostal le po svojem izvirnem raziskovalnem delu, pač pa predvsem kot uravnotežen človek, ki nas je močno motiviral za opravljanje naše misije. Iskreno, najglobje sožalje izrekamo njegovi družini! Ta stran bo posvečena njemu v spomin. Robert Petrič v imenu Veneti.info.

Prisotni smo bili na sedmi mednarodni konferenci projekta Korenine, 5. junija 2009, v Ljubljani, z naslovom IZVOR EVROPEJCEV. Prisluhnili smo sedemnajstim predstavitvam enajstih avtorjev. Skupaj je bilo pripravljenih 18 prispevkov.

We attended at the seventh international Conference Origin of Europeans on 5th June 2009, in Ljubljana. There were 17 presentations by eleven authors. A total of 18 contributions were prepared this year.{nomultithumb}

The Proceeding 2008 was presented by the Project Origin. On the presentation it was stressed that the Conference should follow strict scientiffic procedure in order to keep it as an international Project.
Projekt Korenine je predstavil Zbornik prispevkov za leto 2008. Na predstavitvi je bilo posebej poudarjeno, da bi posvet moral ohranjati visoke znanstvene standarde in s tem mednarodno udeležbo projekta.