26/7/06
Napake v kronologiji tolerirajo tudi zaradi Venetov

Pravkar sem končal dokaj obsežno poglavje, ki govori o problematiki grške temačne dobe in je na veliko načinov intimno povezano z venetsko teorijo. Vendar to afiniteto z Veneti popolnoma zasenči problematika tega 500 let trajajočega obdobja, ki tvori osnovo teorijam, da bi bilo potrebno za 500 let popraviti egipčansko kronologijo na kateri seveda sloni tudi vsa ostala uradna zgodovinska kronologija, kar bo, če bi te teorije dokazali za resnične, imelo skoraj nepojmljive posledice ne le v zgodovinskih panogah ampak verjetno v vseh družboslovnih vedah in seveda tudi v lingvistiki, ter mogoče celo v tolmačenjih temeljnih religioznih knjig.

Kljub temu pa so za nas v zvezi s povedanim bolj zanimive relacije, te grške problematike, ki vodijo k ali od Venetov. Tipično je namreč, da pri prebiranju člankov o problemih fantomskih stoletij in o zgodovini, ki je nikoli ni bilo, bralec kmalu spozna, da gre za prefinjene povezave z venetskimi teorijami. Recimo eno od ključnih vprašanjem o skrajšanju egipčanske kronologije za vsaj polovico tisočletja ima direktni vpliv na to kako tolmačimo anatolski izvor Venetov. S tem v zvezi pa so tudi pojav Frigijske civilizacije in pojasnjevanje relacij med tamkajšnjimi venetskimi napisi in časovnimi okviri v katerih so nastali, ter relacije le teh do Hetitov in trojanske vojne. Prav ta venetska komponenta je lahko vodilo pri študiju problematike grškega temačnega obdobja ali fantomskih stoletij, kot to obdobje včasih bolj razumljivo imenujemo. Ni slučaj, da se grško temačno obdobje začne s padcem Troje in propadom mikenske kulture, konča pa z ustanovitvijo Frigijskega kraljestva, s prvim vdorom Skitov v Anatolijo in grškim obdobjem tiranov v 8. stol pred. Kr.

Tukaj je povezava:
http://sloveneti.tripod.com/veg/s/Gr/grDilema_s.html#gr_dark_ages

Igor H. Pirnovar

 


13/6/06
Pomagajte nam raziskati, iz katerega (vzhodno??) azijskega jezika (jezikovne skupine) izvirajo nekatere germanske značilnosti, npr.:

- beseda za 100: hundert, hundred;
- končnice: -ang, -eng,-ing, -ong, -ung;
- ostanki aglutinativnega načina tvorjenja besed;
- trda izgovarjava (kentumski način).

Anton Perdih


22/2/06
Izziv za etnologe in raziskovalce!
Ali je možno, da je kolektivni spomin slovanskih narodov povsem pozabil svoj zakarpatski izvor? Saj niti v eni ljudski pripovedi ne zasledimo česa podobnega. V ruskih pripovednih pesmih in letopisih nasprotno beremo o območju Donave kot o bivši ruski domovini, kar celo kaže na nasprotni selitveni tok. V dolini Idrijce, na Šentviški planoti imajo še živo ljudsko izročilo o divjih babah v ravno tisti jami, v kateri so baje na podlagi tega izročila izkopali starodavno piščal. To izročilo mora biti zelo staro, pa kljub temu umanjkala niti ena generacija. Poznamo tudi izročila o zmajih v določenih jamah in podobno.
Iščemo ljudi, ki bi se potrudili in zbirali ljudska izročila, ki razkrivajo podatke o staroselcih na področju Srednje Evrope.


2/1/06:
Mesto Périgueux, ki se nahaja v francoski pokrajini Aquitaniji, kjer se začenjajo gorice, je na starih zemljevidih, nanašajoč se na čas Rimskega imperija, znano pod zelo zanimivim imenom. V zapisih se pojavlja kot Petrogorica, Petrogori, Petrocorii, ipd. Lahko ga vidite tudi na naslednjih zemljevidih: Grotesche allgemeine Weltgeschichte, Anville: Germany, France, Italy Spain, British Isles, Rimski imperij - province, Gallia, Britannia, Germania, Galia, Julij Cezar in G. Mercator.
Zanima nas od kod izvira to ime, kdaj in kje je najprej omenjeno ter morda kakšna druga zanimivost povezana s tem mestom.
Več o tem tudi v člankih g. Ambrožiča in g. Groharja.


18/12/05:
Iščemo kakršnekoli primere jezikovnega pojava, ki ga imenujemo betatizem (prehajanje glasu V v glas B ali obrnjeno). Najbolj znani primeri so: Venezia - Benetke, Veneto - Benečija, Weistritz - Bistrica, itn. Pri tem je zanimivo dejstvo, da se v grščini črka beta (β) praviloma izgovarja kot veta (V) ter, da se znak B v cirilici bere kot V in se nahaja v neposredni bližini znaka Б, ki se izgovarja kot B, kar kaže na njuno artikulacijsko sorodnost.


12/11/05:
Izziv:
Zbiramo zemljepisna imena širom Evrope, ki bi lahko bila kakorkoli povezana z Veneti. Za izhodišče služijo predpone Ven, Van, Vin ter Wen, Wan in Win. Prosimo, da nam v pomoč pri raziskovanju sporočite kakršnekoli informacije ali namige.


http://sophistikatedkids.com/turkic/23Avars/SlavsAndSlaves.htm

 

27/10/05:
Izziv:
Iščemo najstarejšo omembo latinske besede za sužnja (med drugim tudi označba za Slovane) v obliki sclavus, slavus ali katerokoli izmed izpeljank tega termina ter sobesedilo v katerem se beseda pojavlja. Ob tem naj omenimo, da so znane omembe Slovanov kot Sklabenoi, Sclaborum, Sclavi, itn. iz 6. st. n. št., kar pomeni, da iščemo starejše, predvsem rimske vire.
Zanima nas namreč kdaj je ta termin postal sinonim za Slovane ter kje, kdaj in zakaj so Rimljani pričeli nadomeščati obliko servus s prej omenjenimi različicami.