Prisotni smo bili na Peti mednarodni konferenci, projekta Korenine Slovenskega naroda, 8. in 9. junija 2007 v Ljubljani, naslovljeni:

IZVOR EVROPEJCEV
Image


Tudi letos smo bili priče zanimivim raziskavam, predstavljenim od različnih raziskovalcev, med katerimi je bil najbolj slovit zagotovo prav g. Mihael Budja, sloviti profesor arheologije na ljubljanski Filozofski fakulteti in organizator t. im. Neolitskih seminarjev.Image

Petek
Prof. Budja
je kot prvi predstavil svoj prispevek, naslovljen Kdo smo Evropejci?. Avtor je v njem, v kontekstu tranzicije kmetovanja, prikazal razvoj lovsko-nabiralniške in kmetovalske populacijske dinamike s pomočjo sodobnih genetskih raziskav. Image
V predavanju je med drugim poudaril troje:

1. Klimatske spremembe niso skoraj nikoli upoštevane v raziskavah, pa bi morale biti!
2. Migracije nikoli niso bile tako množične, da bi lahko izbrisale gensko sliko, saj naj bi 75% sodobne genske zasnove Evropejcev pripadalo predneolitskemu prebivalstvu.
3. Raziskave naj bi se usmerilo predvsem k mezolitskim genetskim markerjem, da se ognemo zmedi, ki nastane ob neupoštevanju zgodovinskih selitev v Evropi.
Za zaključek lahko mirno rečemo, da prispevek prof. Budje nikakor NE podpira množične slovanske selitve v 6. stoletju!


Venetska teorija in etnogeneza Slovenov je bil naslov predavanja naslednjega novinca na konferenci, Roberta Petriča.
Namen njegovega prispevka je bil vnovičen splošen prikaz t. im. staroselske venetske teorije. Res je težko verjeti, da naj bi se toliko avtorjev enostavno motilo o avtohtonosti SlovanovI!
Image


G. Marjan Moškon iz Novega Mesta je prikazal svoj pogled na nastanek južnih Slovanov, s prispevkom, naslovljenim Izza Karpatov. Preko pisanja srednjeveškega kronista Andrije Kačiča, naj bi bilo jasno, da so Hrvati in Srbi prišleki, ki so se ob prihodu na Balkan naselili med že davno prisotne Slovene.
Image


ImageG. Joseph Škulj se je v prispevku, Pomen pogostosti kromosoma Y za teorije o izvoru in poselitvi ugrofinskih, pramadžarskih in slovanskih ljudstev, osredinil na genetiko. Ena od zanimivejših študij naj bi preko haploskupine 16 (N3) kazala, da Slovenci ne moremo biti kasneje priseljeni izza Karpatov in da tukaj težko govorimo Ugrofinskih vplivih, saj v nasprotju z območjem S in SZ od Karpatov pri nas ta skupina sploh ni prisotna.
Image


Image  S prispevkom "Ugrofinske množinske oblike" v slovenščini prof. Antona Perdiha, se je razkrilo, da gre precej verjetneje za staroselske ostanke in ne za izposojenke iz severa.


ImageMed odmori so tekle mnoge dodatne debate ...


Image  Ugotavljanje pisave in jezika antičnih Makedoncev je predstavil, Aristotel Tentov iz Makedonije. T. im. Rosetta Stone s 4500 znaki, je bil predmet študije. Del besedila naj bi predstavljal antični makedonski jezik, ki je uporabljal poseben način pisanja.
Image


ImageBetacizem po tolminsko prof. Antona Perdiha je prikazal verjeten nastanek glasov B and V. Kot je bilo nakazano, naj bi tolminsko narečje nakazovalo, da oba prej omenjena glasova pravzaprav izvirata iz posebnega avtohtonega U-ja.


Image Prof. Duša Krnel-Umek je v prispevku Staroselci na severnem Jadranu v opisih od 16. do 19. stoletja ugotavljala, da so večinoma avtorji soglašali s tem, da naj bi staroselski prebivalci tega območja bili Karni.


ImagePavel Serafimov je razložil, da se večina trakijskih krajevnih imen lahko tolmači s pomočjo slovanskih jezikov. (Etimološka analiza trakijskih krajevnih in vodnih imen ).


Sobota
Prevod eteokretskega napisa Epioi je novo delo Pavla Serafimov v katerem poskuša eteokretski napis razložiti s pomočjo starocerkvenoslovanskega jezika. Morfologija napisa naj bi bila ista kot pri nagrobnih napisih starih Bulgarov.


ImageLJezikovne razdalje med retijskim, venetskim, latinskim in slovenskim jezikom je predstavil Giancarlo Tomezzoli. Namen je bil že znanim podatkovnim bazam starih jezikov dodati še retijščino, ki kaže podobnosti z venetščino. 


ImagePavel Serafimov je podal poskus z naslovom Novo branje trakijskega napisa na zlatem uhanu z Ezerovega .


Giancarlo Tomezzoli je skupaj s slednjim pripravil še študijo Kamna ob Newtonu (Škotska) - , kamna, ki naj bi bila zapuščina Jazigov, sarmatskega plemena, ki je dokumentirano živelo tudi na Otoku.


ImageVinko Vodopivec je prikazal branje in tolmačenje Nekaj galskih napisov, ki naj bi dokazovalo prisotnost slovanskih skupnosti na Galskem že pred okupacijo Rimljanov.


Zadnji prispevek na konferenci - Molitev "Oče naš" kaže, da so Slovenci zahodni Slovani - je napisal Petr Jandáček, predstavil pa ga je A. Perdih. V njem naj bi preko primerjave osnovnih besed lahko sklepali, da obstaja jezikovna podskupina zahodnih Slovanov, v katero spadajo tudi Slovenci.


ImagePrišel je tudi g. Piero Favero iz Udin (Videm, Italija), ki je predstavil svojo knjigo REITIA Dea dei Veneti, v kateri išče povezave med Veneti in Slovani tudi s pomočjo grške mitologije.

ImageNaj povemo, da nas je obiskala tudi častna gostja iz Avstralije, ga. Jožica Gerden. S svojim širokim nasmeškom in prijaznimi in spodbudnimi besedami, nas je vse motivirala k nadaljnjemu delu!

Nova zanimiva konferenca je tako za nami. Vanjo je bilo vloženega veliko truda raziskovalcev in včasih še več truda budnih organizatorjev. Kaj naj porečemo, če ne: le tako naprej!