Verbovšek: Komu nismo tujciPreminul je g. Lepold Verbovšek (roj. 2. maja 1922 ÷ umrl 22. maja, 2011), filolog, zaveden Slovenec, prvoborec šercerjevega bataljona, interniran v Italijo in nato partizanil v Italiji (ANPI), po vojni zaprt. Bil je ljubiteljski zgodovinar tako najzgodnješe zgodovine Slovencev kot tudi najnovejše dobe. Bil je odličen toponomastik in je zbral pomembne toponomastične podatke slovenskega izvora iz sosednjih dežel. Njegove najbolj znane knjižne objave so "Komu (ni)smo tujci", "V senci zgodovine" skupaj z Davorinom M. Žunkovičem in "Danes, iz včeraj za jutri". Jože Rant.
Veneti.info se pridružuje sožalnim brzojavkam. Njegova dela nam bodo v večen spomin.