V nedavnem prispevku Nedeljskega dnevnika je zapisan pogovor z zgodovinarjem Petrom Štihom kot recenzentom pri izdaji Zgodovinskega atlasa Slovenije. Žal ugotavljamo, da prof. Štih vztraja in še poglablja svoj ekstremistični pristop pri tolmačenju slovenske zgodovine. Ob tem se je vnela že vroča polemika (Vodopivec, Šiško, Kebe, Moškon ...), zato vas nanjo opozarjamo preko slednjih povezav: Polemika v pismih - polemika na forumu.