33. zborovanje
Zveze zgodovinskih društev Slovenije,

z naslovom »MITSKO IN STEREOTIPNO V SLOVENSKEM POGLEDU NA ZGODOVINO«, je potekalo od 19. - 21. oktobra 2006 v Kranju.

Cilj samega zborovanja naj bi bil v tem, kar nam že naslov sam jasno namiguje, namreč pokazati na nekatere mite in stereotipe, ki so krojili in še krojijo znanstveno percepcijo zgodovinskih dogodkov na slovenskem ozemlju. Spodbuda, ki je bila dana, je bila v tem, da se najprej "počisti pred lastnim pragom". Hkrati je bilo nakazano, da so miti lahko tudi zelo poučne in ne nujno lažne zgodovinske predstave.

Žal se je v zelo pomembnem prvem sklopu predavanj pripetila za stroko nenavadna zadeva - izostala je predvidena razprava. Menda je bil vzrok za to odločitev programskega odbora o nerazpravi po uvodnem panelu govorov. V oči pa bode tudi dejstvo, da so vsi trije uvodni, sicer zelo ugledni predavatelji, svoje prispevke preprosto prebirali in tako niso kazali bistvene sposobnosti dobrih predavateljev, prostega govora. Škoda!

Želel bi le še izpostaviti zelo obsežen zbornik, v katerem je tudi zanimiv prispevek dr. Andreja Hozjana, "Aktualizacije mitskega in stereotipnega na svetovnem spletu", ki se sicer ni dotaknil naše spletne strani, se pa je razpisal o dveh domoljubnih organizacijah, podrobneje predvsem o društvu Hervardi. Zbornik sodi med 32. izdajo Zgodovinskega časopisa in stane 3000 sit/12.50 €.

Preko elektronske pošte se je pričela polemika.

Image

Image

Image