Okrog leta 862 sta Ciril in Metod pričela načrtovati misijoniranje Slovanov. Ciril je uvedel Starocerkveno slovanščino in prevedel biblijo ter molitve v "skupni slovanski jezik". Metodovi in Cirilovi učenci so gospodovo molitev (očenaš) "natančneje uglasili" za potrebe lokalnih slovanskih populacij. Morda bo kdo trdil, da so takrat Slovani govorili enoten, četudi močno raznolik jezik. Kdo drug bi lahko trdil, da so slovanski jeziki do danes ostali močno upogljivi, "pluralistični" in "strpni do krajevnih razlik". Tako lahko še do današnjega dne (najvzhodnejši) Rus iz Vladivostoka razume izgovorjavo glavnih števnikov (od ena do deset) najzahodnejšega Slovenca/Slovena ali polabskega Wenda (Slovana).

Status Slovencev kot ZAHODNIH SLOVANOV (nasproti ideji o JUŽNIH SLOVANIH) kot jih nakazujejo različice očenaša.

Napisal/by Petr Jandáček, 2006; http://barranca.laschools.net/specials/art/otzi.htmZa primerjavo: sodobni angleško govoreči pripadnik ne more razumeti anglo-saksonskega jezika iz Beowulfa in sicer ne "očenaša" in tudi štetja ne. Na drugi strani pa je gospodova molitev brez posebnega truda razumljiva vsakemu Slovanu - ne glede na njegovo časovno ali geografsko oddaljenost! Znotraj slovanskega jezikoslovnega kontinuuma obstajajo manjše razlike, ki so plod različnih zgodovinskih, geografskih, leksičnih in kulturnih usmerjenosti.

Prosim oglejte si spletno stran: www.christusrex.org/www1/pater/; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., kjer je zbrana molitev očenaš v okoli 1400 jezikih.

#1. Najbolj izrazita razlika med bizantinskim in zahodnoslovanskim izročilom je uporaba besede CARSTVO naproti besedi KRALJESTVO. "Vzhodni" in "pravi" južni Slovani uporabljajo besedo CARSTVO, edino Hrvati uporabljajo pretežno besedo kraljestvo, čeprav poznajo tudi besedo carstvo. In no forms or dialects of Slovenian does the word Tzardom (carstvo) appear in the Očenas (Our Father).

#2. "Kajti tvoje je kraljestvo in moč in slava ..." je neobvezen zaključek gospodove molitve. (O tem morda kasneje). Za naše trenutne potrebe pa se osredotočimo na zadnjo besedo HUDO/HUDEGA. Slovenci so skoraj edini pri uporabi besede HUDEGA, HUDAHA ali HUDIGA, medtem, ko ostali Slovani tu uporabljajo besedo ZLEGA, ZLEHO itn. Polabski Slovani so tu pomenljivo uporabljali besedo XAUDAG!
Beseda CHUDY, CHUDAK itn. se uporablja tudi v češčini, vendar pod drugačno leksično domeno, beseda CHUDY pomeni OSIROMAŠEN in CHUDAK nakazuje na ČUDAKA. Dejstvo, da so (bili) Polabci Slovani, živeči na JZ robu Danske in vseeno s Slovenci ohranjajo ekskluzivno slovansko značilnost, ko HUDO/HUDEGA imenujejo HAUDEGA, je nov pokazatelj, da so Slovenci ZAHODNI in ne JUŽNI SLOVANI.

#3. Vsi drugi Slovani, razen Slovencev na širšem območju, manjšine Hrvatov in Polabcev, vsi drugi Slovani KRUH imenujejo HLEB, HLIB, CHLEB, itn. Polabci v očenašu za besedo KRUH uporabljajo besedo ST'AIBE, Slovenci in njihovi hrvaški sosedje pa KROH ali KRUH. Znova vidimo, da imajo NAJZAHODNEJŠI SLOVANI za KRUH drugačno besedo od "slovanske norme". In prav ta (slovanska) ljudstva so italski in germanski narodi označevali z imeni Vendi in Veneti. Ta posebnost je nov dokaz, da so Slovenci ZAHODNI in ne JUŽNI SLOVANI. Zanimivo je, da je stara angleška beseda za kruh bila "HLAV" izpeljanka slovanske besede HLEB, CHLEB, CHIEB, CHIEB itn.

#4. Vzhodni in južni Slovani katerogično uporabljajo pritrditev "DA" za poudarjanje določenih stavkov v očenašu. Ta pritrditev se pojavlja tudi v nekaterih oblikah hrvaškega, nikoli pa se v slovenskem ali v drugih zahodno slovanskih jezikih. Pomanjkanje "DA elementa" jasno postavlja slovenščino v zahodno slovansko skupino.

#5. Prosim osredotočimo se na posebnost očenaša med (skupno imenovanimi) Vendi živečimi v nemških deželah.
V gornjesrbščini je za OČE uporabljena beseda WOTCE,
v dolnjesrbščini pa WOSC ali WOSCE.
Medtem pa je, ko se bližamo ustju reke Labe (Elbe - Schleswig Holstein), v Polabju za oče uporabljena beseda FADER.
Že takoj lahko posumimo, da bolj ko se po reki Labi pomikamo proti SZ, bolj so ostanki slovanskih jezikov germanizirani. Vemo namreč, da sta bila Slovanom na tem območju v zgodovini postopoma odvzeta njihov jezik in kultura. We know that in historic times the Slavic populations of the region were systematically deprived of their autochthonic culture and language. Kakorkoli že, se spomnimo, da so predzgodovinskem obdobju germanski jeziki izšli iz balto-slovanske zibelke (šele kasneje so podlegli kelčtskim in italskim vplivom). Potemtakem ostaja vprašanje ali je W-V-F element v germanskem Vater-Father nedaven germanski vpliv na slovanske krajevne dialekte ali (obratno) je to le rezultat predzgodovinske germanske odcepitve iz balto-slovanske zibelke. Slovani velikokrat kažejo nagnjenje k dodajanju glasu V pri besedah, ki se začnejo na črko O. Primeri: On- Von,
Ona-Vona, Osel-Vosel, Osum-Vosum (osem), Osa-Vosa.

#6. Odprt samoglasnik, kot je to primer v Oče, Atyec , Otec, brez latinskega P (Pater) in germanskega V-F (Vater-Father), umešča slovanske jezike v starejšo družino evrazijskih jezikov (skupaj z uralo-altajskimi, turko-tatarskimi in semitskimi) {ATA, ATTA, ABBA itn.}. Torej lahko vidimo, da slovanski jeziki NISO LE v sorodu z indoevropskimi (IE), pač pa so prej starejši kot ostali IE jeziki, in kot takšni predstavljajo poreklo ostalih jezikov.

Petr Jandáček 2001, 127 La Senda Rd. LOS ALAMOS New Mexico USA 87544-3819; Tel:(505)672 9562 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.