Napisal Petr Jandáček http://barranca.laschools.net/specials/art/otzi.htm

Stara Pruščina
je balto-slovanski jezik in kot takšen prehoden med BALTSKIMI (Litovski, Latvijski) in SLOVANSKIMI jeziki kot so Poljski, Slovaški, Češki, Slovenski, itd. To dejstvo naj bi potrjevalo, da je teorija o izvoru Slovanov iz Pripjata (na stičišču Poljske, Ukrajine ter Belorusije) lahko zavržena kot napačna. Zibelka Slovanov je bolj verjetno na pobočjih Baltika ter v nižinah ob reki Labi (Elbe). Primerjalni slovar STARE PRUŠČINE, ANGLEŠČINE, ČEŠČINE in OSTALIH SLOVANSKIH jezikov naj bi prikazal SLOVANSKE elemente v STARI PRUŠČINI.

Knjiga treh slovenskih avtorjev "Veneti, naši predniki", ki je prvič izšla v nemščini že davnega leta 1988, nato pa še v slovenščini, italijanščini in angleščini, med evropskimi venetologi ni vzbudila pričakovane reakcije. V knjigi avtorji dokazujejo na podlagi svojih raziskovanj, da Veneti , ki so naseljevali v prvem tisočletju pred našim štetjem veliko področje Srednje Evrope, pripadajo etnosu, ki ga lahko poimenujemo le kot Protoslovani. Na razširjenost Venetov oz. Vendov širom Evrope pa pričajo ne samo zgodovinski zapiski, ampak predvsem po eni strani razširjenost "slovanskih" toponimov po celi Evropi in pa njihov jezik, ki ga je prvi v svetu uspel razvozljati slovenski avtor Matej Bor, slavist, pesnik, prevajalec, član SAZU, in sicer na podlagi tako slovenskega jezika in njegovih narečij (trenutno najzahodnejšega živega slovanskega jezika) kot tudi s pomočjo starocerkvene slovanščine in seveda tudi drugih indoevropskih jezikov, med njimi tudi sanskrta.

Triglav, venetski simbol troedinega božanstvaOb spremljanju mnogih razprav o etnogenezi Slovencev se zdi, kot da so nekateri pozabili na te starodavne prebivalce Evrope, ki so kljub svoji geografski razširjenosti ostali le še v podčrtnih opombah mnogih zgodovinskih raziskav. V prispevku je poskus osvežitve nekaterih pomembnejših zgodovinskih podatkov okrepljen še z zbirko pomembnejših krajevnih imen, ki nam pomagajo pri razumevanju geografske razsežnosti staroveških Venetov. Kdo sploh so Veneti? Katera področja so naseljevali? Ali so bili zares, kot nekateri trdijo, predniki Slovencev? Na ta vprašanja bomo skušali odgovoriti v člankih "Veneti, skrivnostna ljudstva?", ki je pred vami in "Veneti, kam so se izgubili", ki mu sledi.

 

Vsak človek nosi v svojem telesu (DNK) pričevanje in dokaz za prehojene poti svojih prednikov. Podatki v tem prispevku se nanašajo na jedrno Y-DNK - dedni zapis moških potomcev, ki ga ti prejmejo le od očeta, z razliko od mtDNK, ki se deduje samo po materini strani in prehaja tako na sinove kot hčere.
Posodobljena različica tega prispevka je zdaj na voljo na naslovu http://korenine.si/zborniki/zbornik10/vakar_slo_dnk_bazen.pdf 

Dodatek h geološkemu poročilu* kratkega geološkega pregleda območja Visoko, osredotočenega na hrib Visočica, imenovanega tudi »Piramida sonca«. Izkopavanje v bližini Sarajeva kaže, da najdbe podzemnih predorov niso sporne. Še več; v enem izmed njih, ki se nahaja pod hribom Visočica, so našli celo dva monolita z napisoma, ki zelo verjetno predstavljata staroveško pismeno zapuščino tamkajšnjih prebivalcev.