Nihče se ne čudi, ko govorimo o slovanskih imenih v Avstriji, a vendar, ali ste vedeli, da le-ta niso omejena samo na Koroško in Štajersko, temveč, da so prisotna po celotnem avstrijskem?

Avtor: Robert Petrič

Že marsikateri strokovnjak ni mogel mimo gosto razpredenih ostankov tkim. alpsko-slovanskih imen v Alpah. Tako je npr. Otto Kronsteiner izdelal tudi enostavnejši kartografski prikaz le-teh (kot lahko vidite na sliki).

 

mt_ignore

 

Na zemljevidu se jasno vidi obsežnost tega pojava, ki zdaleč ni omejena le na današnje manjšinsko ozemlje. Ta imena se pa ne končajo na območjih, ki jih zemljevid prikazuje. Zasledimo jih skoraj povsod v Alpah, vendar pa so zahodno ležeča pogosto označena za keltska. Zanimivo je, da pravega prehoda ni zaslediti. Ali to nakazuje na sorodnost *alpske keltščine z *alpsko slovanščino???

V prihajajočih Ocvirkih bomo pozorni na posamezne pojave, ki vzbujajo močne dvome v uveljavljen pozen prihod "slovanske" govorice.

Nekaj povezav: http://www.veneti.info/articles/atlas/124-ennstal
http://wwwg.uni-klu.ac.at/spw/oenf/name1.htm
http://members.chello.at/heinz.pohl/Bergnamen.htm