Odslej bomo v tem okvirčku objavljali kratke zanimivosti. Vsebina bo v glavnem obsegala kratke poljudne razlage imen, pojavov in še česa.
Avtor: Robert Petrič
Prispevki lahko obsegajo verjetne ali ljudske razlage krajevnih kot tudi vseh drugih imen. Hkrati je tukaj prostor za objavo vsakršnih zanimivosti, ki bi utegnile zanimati bralca zgodovinsko informativne strani. Prispevek mora vsebovati smiselno razlago in naj, če se le da, dopušča možnost drugačne interpretacije.