Vljudno vas vabimo na okroglo mizo »Korenine Slovencev v luči novejših znanstvenih dognanj o staroselstvu Evrope«, ki bo potekala v sredo, 27. marca 2013,  ob 17. uri v veliki dvorani Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi 1/IV v Ljubljani.
Okroglo mizo bo moderiral Andrej Rant.

Jože Rant: • Uvodne besede • Nekatera novejša dognanja na področju lingvistike evropskih staroselcev
Duša Krnel Umek: Slovensko staroselstvo na širšem slovenskem ozemlju v delih starejših avtorjev
Andrej Rant: Etnološki, kulturno/artheološki in mitološki vidiki sorodnosti evropskega in slovenskega staroselstva 
Anton Perdih: Genetski vidiki naše davne preteklosti
Predstavitvi bo sledila razprava.

Vljudno vas dne 19. sušca (marca) 2013 vabim ob 18.00 uri v Knjižnico Bežigrad na predstavitev nove knjige Zgodovina slovenske mitologije. Uradno vabilo knjižnice si lahko ogledate na tem mestu - http://www.mklj.si/index.php/prireditve/details/5849-zgodovina-slovenske-mitologije. Za družaben pomenek po predstavitvi knjige bo poskrbela Pivovarna Volk Turjaški!
Vaš Volk Turjaški (Matjaž Anžur)


Gorniški klub »Dr. Henrik Tuma«, skupina za Raziskave evropskih staroselcev – RES vabi na 2. del predstavitev poudarkov letošnje 3. konference v seriji konferenc »Pradavnina slovenskega staroselstva« na temo »Prazgodovinske poselitve prostora med Vzhodnimi Alpami in Jadranom«, 27. julija 2012 v Bovcu. 
Predstavitev bo v sredo, 19. decembra 2012, ob 17. uri v veliki dvorani Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi 1/IV v Ljubljani. Predstavitvi bo sledila razprava. Veselimo se Vašega obiska. Svoje delo bodo predstavili: M. Novič, B. Križ: Železnodobno steklarstvo na Slovenskem; F. Klavora: S staroselci in Latinci na poti čez Predel; Leopold Sever: Tičnice, sveti griči prazgodovinskih gradiščarjev; B. Pograjc, B. Torkar: Pomen dela polkovnika Žunkoviča za slovensko rodoslovje.

Izšli sta novi knjigi: knjiga Vinka Vodopivca z naslovom Slovenci praprebivalci Evrope in 11. Zbornik jubilejne 10. mednarodne konference (2012). Vljudno ste vabljeni na predstavitev, ki bo v sredo dne 09. 01. ob 19 uri v Župnišču Svete Trojice. Ceni knjige in zbornika sta po 20€.

We are introducing two new books. A book by Vinko Vodopivec entitled Slovenci praprebivalci Evrope (Slovenes aborigines of Europe) and the 11th Proceedings of the 10th Jubilee International conference. You are kindly invited to join us at the presentation on 9th of January at 19 pm in Župnišče Svete Trojice (Ljubljana). The price of books is at 20€ each.

Izšlo je prvo obvestilo in vabilo k udeležbi na enajsti mednarodni konferenci IZVOR EVROPEJCEV, ki bo potekala 3. junija 2013 v Ljubljani. Vabljeni k udeležbi!

The First Announcement and Call for Papers of the Eleventh International Topical Conference entitled ORIGIN OF EUROPEANS, which will be held in June 3rd 2013 in Ljubljana, Slovenia is now published online!