Zbornik 10. konference Korenine Evropejcev je na voljo na njihovi spletni strani v PDF obliki (Korenine 2012).
Proceedings from the 10th Int. Conference Origin of Europeans is now available as a PDF download Link at Korenine 2012.