Izšli sta novi knjigi: knjiga Vinka Vodopivca z naslovom Slovenci praprebivalci Evrope in 11. Zbornik jubilejne 10. mednarodne konference (2012). Vljudno ste vabljeni na predstavitev, ki bo v sredo dne 09. 01. ob 19 uri v Župnišču Svete Trojice. Ceni knjige in zbornika sta po 20€.

We are introducing two new books. A book by Vinko Vodopivec entitled Slovenci praprebivalci Evrope (Slovenes aborigines of Europe) and the 11th Proceedings of the 10th Jubilee International conference. You are kindly invited to join us at the presentation on 9th of January at 19 pm in Župnišče Svete Trojice (Ljubljana). The price of books is at 20€ each.