Splošno uveljavljeno je mnenje, da so se mnoge narodnostne skupine v Evropi preseljevale še v zgodnjem Srednjem veku (6., 7. stoletje). Teorije, ki pa nasprotno želijo dokazati daljšo prisotnost neke jezikovne ali etnične skupine na geografsko določenem prostoru, imenujemo avtohtonistične. Težko rečemo, katere teorije spadajo v to skupino, saj med avtohtonistične znanost že v osnovi ne uvršča splošno sprejetih teorij.

Povzetek
Avtor je mnenja, da je ena glavnih nalog slovenske etnomuzikologije v prihodnosti ugotavljanje etnogeneze slovenskega naroda. Na osnovi novejših raziskovanj slovenske ljudske glasbe vse bolj kaže, da so nekatere zgodovinske razlage lahko vprašljive. V slovenski ljudski vokalni glasbi so namreč ohranjeni prežitki iz različnih časovnih obdobij in na njihovi osnovi lahko ugotavljamo (ne)povezanost naše ljudske glasbene kulture z drugimi kulturami Evrope in širše. Avtorju se zdi, da je eden glavnih ključev za ugotavljanje teh povezav ljudska glasba Rezijanov, dela v Italiji živeče slovenske manjšine, ki bi s svojo arhaičnostjo lahko kazala podobo glasbeno-kulturnih povezav med danes različnimi narodi Evrope.

Robert Vrčon