Viking VenetVikingiŠtevilne zgodbe in kronike, pišoč o vikingih omenjajo tudi ljudstva in dežele, imenovane po Venetih. V pravljicah Hansa Christiana Andersena jih zasledimo v zgodbici o Holgarju Danskem. Tam omeni kako je Danska pod vodstvom Waldemarja pokorila vendske dežele (v originalu Vendiske Lander). Na kaj so se tukaj vendske dežele pravzaprav nanašale? Že uporaba množine (v besedi dežele) nam v nasprotju z ostalimi omembami v zgodbi (npr. Anglija, Švedska, Norveška) nakazuje na širše geografsko področje. Da pa bi lažje ugotovili verodostojnost Andersenove zgodbe, pa poglejmo v obsežno zgodovinsko delo, namreč v Heimskringlo (http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/Heimskringla/*), oziroma Kroniko norveških kraljev. Že ob hitrem ogledu skoraj kateregakoli poglavja kaj kmalu opazimo termine Vendi, Vindiši, Vanaland, vendsko področje, Vingulmark, vendelska planjava, itn. In v kakšnem pomenu so omenjeni? Večinoma lahko beremo, kako so Norveški kralji podjarmljali vendska (ipd.) ljudstva vendskih področjih, ki so mimogrede velikokrat geografsko določena in to ne izven, ampak prav v Skandinaviji sami! Še več, ob danskih so omenjeni celo vendski vikingi.
 

*The Ynglinga Saga, or The Story of the Yngling Family from Odin to Halfdan the Black, Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), Online Medieval and Classical Library Release #15b