Glejte/see: Okrajšave/Abbrevations/Abkürzungen

Krajevna imena/Place names/Ortsnamen
 
Gröbming/Grebin
Grebenich/*Greben

± 1135 Grebin, 1139 Grebnich, ± 1150 Grebinicha, ± 1170 Grebenich.

> sln. *greben", greb(en) \'nik"/Kamm, Kammberg, K.-Bach.

* Manfred Trummer. Slawische Steiermark (http://www-gewi.uni-graz.at/slaw/studium/ring_vo/scripts/mt_SlawischeSteiermark.doc).

   
Kulm/Chulm/
*Holm:

??; Kulm [St., 45] (Murau) (1445 Chulm); Kulm [St. 45] (Irdning) (1434 vnder Chulm); Kulm(berg) [St. 47] (1352 Chulm); Kulm(berg) [St. 14] (1175 Chulme); Kulmberg [St. 47] (1136 Chulme); Kulmkogel [St. 14] (ca. 1300 Chvlm); Kulmkogel [St. 47]; Kulmleiten [St. 14] (1334 Hinter Chulm bey Grebmik).

> sln. chъlmъ (> sln. holm) = Kopasto pobočje/Hügel, Bergkuppe.

* H. D. Pohl. Bergnamen (http://members.chello.at/heinz.pohl/Bergnamen.htm).

   
Liezen/Luecen/
Luzin/*Lužin:

± 1080 Luetzen, ± 1135 Luozen; Luecen, Lueczen, Luzin, Liutzen, Luetze, Lietzen.

1.) > sln. *(na) loNcě = (na) travniku/(auf der) Wiese 2.) močvirska trava ali mokrišče/Sumpfgegend" oder "nasse Wiese".

* Manfred Trummer. Slawische Steiermark (http://www-gewi.uni-graz.at/slaw/studium/ring_vo/scripts/mt_SlawischeSteiermark.doc).
* http://www.liezen.at/set.php?open=/kat/28kat.php.

   
Rössing/Resnig/
*Resnik:

Resnig - Zemljevid/map/Karte Theil von Salzburg/Partye de Salzbourg, Jung. Sect. 177, 17??

> *resnik > sln. resje = grmičasta rastlina/heather/Heidekraut.

mt_ignore:

* Zemljevid/map/Karte Theil von Salzburg/Partye de Salzbourg, Jung. Sect. 177, 17??

   
Schladming/Slaebnich/
*Slapnik/*Žlebnik:
1180 Mons Slaebnich*

1.) > sln. *slap\'nik = kraj ob vodi, ob slapu; hudournik/Ort an der Flußschwelle, am Wasserfall; Stürzenbach#
2.) > sln. *žlab\'nik = žlebičast potok/Rinnen-, Talbach#
3.) > sln. *žlebnik = soteska/gorge/Schlucht

Najverjetnejša se zdi razlaga pod tretjo točko, saj pogled iz južne strani (Rohrmoos) na moč spominja na žlebasto obliko doline (glej fotografijo).

Image
Foto: R. Petrič

* http://www.museumonline.at/1999/schools/classic/schladming/museum/1525/historycomposer.html
# Manfred Trummer. Slawische Steiermark (http://www-gewi.uni-graz.at/slaw/studium/ring_vo/scripts/mt_SlawischeSteiermark.doc).

   
 

Oronimi/Oronyms/Oronyme
 
 
Planai/Planei/
Planay/*Planja:
Planei, Planay*
> sln. *plánja = raven svet brez drevja, ponavadi v gorah (SSKJ); pašnik.

Ob pogledu na to pobočje še danes lahko potrdimo smiselnost takega poimenovanja (glej fotografijo). Zanimivo je, da tudi lat. planum označuje ravnino, vendar pa ne v tukaj uporabljenem "gorskem" smislu.

Image

* http://www.planai.at/content/das_skigebiet/planai_fuer_freunde/das_skigebiet_e_763_ENG_HTML.htm