Povzetek

V pričujočem prispevku je prikazana delovna zbirka evropskih krajevnih imen, ki vsebujejo besedne korene ven, vin, van, ipd. Kljub temu, da gre za podobne, oziroma isto zveneče besede (homonime), pa je potrebno priznati, da vselej nimajo istega izvora. Kljub vsemu ta zbirka že v svoji surovi obliki nakazuje na možni večji obseg poselitve prebivalcev, imenovanih Veneti, Vendi, Vindi, ipd., kot je bil doslej v znanstveni javnosti priznan.

Že ob skrbnejšem pregledovanju sodobnih, še bolj pa pri preučevanju starejših zemljevidov evropskih dežel, ne moremo mimo krajev, ki spomin na davne prebivalce ohranjajo v svojih, žal pogosto narobe razumljenih in nerodno interpretiranih imenih. Posebno kategorijo pri tovrstnih toponimih v Evropi, predstavljajo imena, ki nosijo besedne korene ven, vin, van, ben, bin, ban, ipd., ter se velikokrat neposredno nanašajo na nekdanje prebivalce, ki so v različnih jezikih označeni kot Veneti, Vendi, Vindi, Vandali, itn.
Več raziskav je že bilo narejenih na to temo, vendar pa je le redkokdo napravil kakšno večjo zbirko imen. Odločitev za pripravo obsežnejše zbirke se je izkazala za zelo primerno, saj rezultati kažejo na razvoj in uporabo takšnih poimenovanj širom Evrope.
Med zbiranjem se dostikrat srečamo z imeni, ob katerih na prvi pogled navezava z Veneti ni ravno jasna, a jih je s pomočjo preučitve jezikovno zgodovinskega ozadja možno argumentirano povezati. Potrebno je vedeti, da bržkone tukaj gre za eksonime (imena, ki so jih »Venetom« prisodila sosednja ljudstva ali plemena) ter za izbor podobno zvenečih imen - homonimov, ki pa preko svojega pogostega pojavljanja in geografske kontinuitete, sami od sebe ponujajo smiselno interpretacijo.

Začenši z našimi severnimi, nemško govorečimi sosedi, se kaj hitro srečamo z vsem dobro znanimi izpeljankami etnika windisch, ki pa očitno ne označuje le slovenske etnije v današnjem pomenu. Le-ta je s pojavljanjem na Bavarskem, v Baden-Württembergu ter celo na Thürinškem geografsko zelo razširjen. To nakazuje na zgodovinsko-jezikovno povezanost ljudstev ob Jantarski poti, v smeri sever jug. Vendar pa tudi tukaj naletimo na označbe kot so vend, venet, benet. v Nemčiji se kontinuirano pojavljata in delno prepletata (v osrednji Nemčiji) predvsem izpeljanki wendisch (večinoma proti severu) in windisch (predvsem na jugu), pri čemer je prva v skrajšani obliki wend velikokrat napačno tolmačena iz nemške besede wenden (obrniti se), druga pa dostikrat v prav tako skrajšani obliki wind, ki bi jo bilo zmotno vselej izvajati iz nemške besede za veter (ali iz winden, wendel slovensko: viti se, ovijati; vijačnica) Isto velja tudi za imena s korenom winter, ki tudi verjetno vsa ne označujejo zime. Nekaj podobnega se nadaljuje tudi v Skandinaviji vse do SZ Rusije, kjer končno imen ni več možno ločiti od regionalnih označb za Finsko ali Rusijo. v Baltiku poimenovanji Wenden in Windau sicer datirata v čas nastanka hanseatskih mest, a imeni kot npr. Ventspils, Venta (tudi ime reke) lahko kažeta na še starejši, tradicionalni izvor. V Angliji naletimo predvsem na številne ostanke latinskih krajevnih poimenovanj (Venedotia, Venta, Vindogladia ...). Na romansko govorečem področju se z imeni vand, vend in vent srečamo tudi v Španiji in na Portugalskem. Kot vse kaže gre za toponimske ostanke t. im. vandalskih vpadov, na kar nas opozori staro ime za Andaluzijo - Vandalitia ter večja koncentracija takšnih imen prav na tem področju. Mnogo imen (Vendas, Ventas) bi ob prvem pogledu prav tako prevedli z besedo veter, vendar pa je takšna razlaga v vseh primerih dokaj neverjetna. Nekoliko drugače pa je v Franciji, kjer se ta imena pojavljajo kar pogosto in po mnenju nekaterih predstavljajo jezikovne ostanke galskih plemen. Glede na to, da so imena kot npr. Venette, Vendôme, Vindelle, itn. precej očitna in gosto prisotna, bi to lahko podpiralo domneve, da so kontinentalni Kelti (Galci), pred obdobjem romanizacije, verjetno govorili Venetom podoben jezik, ali jim bili vsaj kako drugače sorodni. Na področju današnje Italije nahajamo tudi precej imen z osnovo ven ali vin, ki pa so prostorsko očitno malce bolj razširjena kot sámo področje uradne priznane poselitve Venetov. Poleg zbranih obstajajo tudi nešteta krajevna imena z besednim korenom veneto, ki jasno kažejo na tradicionalno uveljavljeno področno poimenovanje.
Kot smo že omenili, se na današnjem slovansko govorečem področju predvsem na meji z nemško govorečimi deželami srečujemo z označbama wendisch in windisch, medtem ko v notranjosti ob starejši omembi Venetskih gora (Ούενεδικά ορη, Montes Venetici - Karpati) zasledimo predvsem oblike kot so Vintirov (Češka), Vinnytsya (Ukrajina) in Vinica (v različnih oblikah se pojavlja po vseh slovanskih ozemljih). Morda bi slednje poimenovanje kdo želel izvajati iz besede za vino, pa vendar tudi v tem primeru ne gre vselej za vinorodna območja, o čemer priča njihova geografska raznolikost in razpršenost. Na jugu (Slovenija, Hrvaška, Srbija) zasledimo pogosto prehajanje črke v v črko b, kar je običajni jezikovni pojav, imenovan betatizem (Venezia < Benetke, Weistritz < Bistrica ...). Vse kaže, da bi lahko tudi imena Benetek (Venetki), Bindiš, Vinča, Benkovec, Banat (zgolj domneva), itn. označevala ostanke tujih poimenovanj (eksonimov) za nekdanje prebivalstvo.

Zaključek
Zbirka je zelo obsežna in še v procesu dopolnjevanja in preverjanja, pa vendar že na tem mestu, ta obsežen jezikovni pojav razkriva pomembno dejstvo, namreč, da je imen z besednimi koreni ven, vin, van po Evropi precej ter, da njihov izvor še ni dovolj raziskan. Z zagotovostjo pa lahko tudi potrdimo, da so na mnoga od teh poimenovanj, prebivalci vplivali predvsem zaradi svoje velike geografske razširjenosti in razpršenosti.


Pred vami je še zelo nepopolna (delovna) in neprečiščena zbirka krajevnih imen. Predstavljena je poizkusno in je plod vestnega raziskovanja. Morda se vam vsa imena na prvi pogled ne bodo zdela "venetska", a je pri mnogih imenih potrebno poznati ozadje. Vsekakor pa ni za izključiti morebitnih napak pri prepisovanju in interpretaciji. V pripravi so popolnejši seznami vseh evropskih držav.


Albanija/Albania/Albanien/Shquipëria
VINË, Gramsh
BENË, Shkodër
VINJOLL, Mat

Avstrija/Austria/Österreich
ABWINDEN, JV/SE/SO od/from/von Linz-a, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
ALBERSCHWENDE, Bregenz, Vorarlberg (#Ortsdatenbank Österreich)
ALLENTSGSCHWENDT, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (Ortsdatenbank Österreich)
ALLERSCHWENDE, JV/SE/SO od/from/von Bregenz, Vorarlberg
ALTSCHWEND, Altenseng, Gornja Avstrija/Oberösterreich (Ortsdatenbank Österreich)
BENETEK, zaselek na/in Koroškem, blizu/near/nahe zaselka imenovanega Slovenje/Slovenjach
BENTIČ, pri/by/bei mejnem prehodu Remšnik
BINDER, pri/by/bei Muri/Mura
BODENSEE, glej/see/siehe LACUS VENETUS
DACHSCHWENDAU, Neukirchen an der Vöckla, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
EHRSCHWENDT, Geretsberg, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
GESSENSCHWANDT, Oberwang, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
GROSSENSCHWANDT, Oberwang, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
GROßVENEDIGER, najvišji vrh (skupine) Venediger Gruppe (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 28; K Finsterwalder: Die namen Venetberg, Venediger, Vent, Venns, Vorrömische und Deutsche Wortbildung in »Venetername«/Natalicum Carolo Jax septuagenario ... oblatum, Innsbrucker Beitr. Zur Kulturwiss. III, Innsbruck 1955)
GSCHWANDT, pri/by/bei Bad Goisern, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
GSCHWANDT, pri/by/bei Oberndorf-u, pri/by/bei Traunsee, Gornja Avstrija/Oberösterreich (Ortsdatenbank Österreich)
GSCHWANDTNERBERG, Taxenbach, Salzburg
GSCHWENDT, Strobl, Salzburg (#Ortsdatenbank Österreich)
GSCHWENDT, Grieskirchen, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
GSCHWENDT, Pichelsdorf am Engelsbach, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich
GSCHWENDT, Zwettl, Dolnja Avstrija/Niederösterreich
GSCHWENDT, Maria.Anzbach, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
GSCHWENDT, Melk, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
GSCHWENDT, SV/NE/NO od/from/von Gradca/Graz, Štajerska/Styria/Steiermark
GSCHWENDT, S/N/N od/from/von Gradca/Graz, Štajerska/Styria/Steiermark
GSCHWENDTHÄUSER, Bruck-Waasen, Grieskirchen, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
HOLZWINDEN pri/by/bei Steyregg (Linz), Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
INNERGSCHWEND, Tannheim, Tirolska/Tyrol (#Ortsdatenbank Österreich)
KARWENDEL, gorovje/mountain range/Gebirge na/in Tirolskem/Tyrol
KLEIN VENEDIG, ime dvora na avstrijskem Koroškem
LACUS VENETUS, zdaj/now/jetzt gornji del/part/Teil Bodenskega jezera/Bodensee (Pomponius Mela, De Corographia III, 24-okoli leta/year/Jahr 44 pr. n. št./B. C./v. u. Z.)
LIEDLSCHWANDT, pri/by/bei Höhnhartu, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
MITTERPERWEND, Marchtrenk, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
MONTES VENETI, gorovje/mountain range/Gebirge S/N/N od/from/von Lienz-a, torej se verjetno nanaša na Venediger Gruppe (omemba J Rescha, ki pravi, da se je tako imenovalo po Slovanih, ki so tam živeli; omembo najdemo v prispevku V Volka, v Izbranih planinskih spisih (Grossvenediger), Ljubljana 1938, str./page/seite 308; K Finsterwalder: Die namen Venetberg, Venediger, Vent, Venns, Vorrömische und Deutsche Wortbildung in »Venetername«/Natalicum Carolo Jax septuagenario ... oblatum, Innsbrucker Beitr. Zur Kulturwiss. III, Innsbruck 1955)
NIEDERPERWEND, Marchtrenk, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
OBERPERWEND, Marchtrenk, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
OBERGSCHWENDT, Haibach bei der Donau, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
OBERSCHWANDT, Waldburg, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
OBERWINDAU, Westendorf, Kitzbühel, Tirolska/Tyrol (#Ortsdatenbank Österreich)
OBER WINDEN/OBERWINDEN, pri/by/bei Herzogenburgu, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (Ortsdatenbank Österreich)
OBERWINDHAG, Weitra, Gmünd, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
OBERWINDHAAG, Freistadt, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
OFFENSCHWANDT, pri/by/bei Aspachu, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
SCHWANBERG, J/S/S od/from/von Deutschlandsberg-a, Štajerska/Styria/Steiermark (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SCHWAND, pri/by/bei sotočju Salzach & Inna/Inn, Gornja Avstrija/Oberösterreich
SCHWANDT, St. Johann am Walde, Braunau am Inn, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
SCHWANDTENDORF, Neumarkt im Mühlkreis (#Ortsdatenbank Österreich)
SCHWEINEGG, Vöcklabruck, Gornja Avstrija/Oberösterreich
SCHWEINZ, V/E/O od/from/von Gradca/Graz, Štajerska/Styria/Steiermark
SCHWENDAU, Schwaz, Tirolska/Tyrol (#Ortsdatenbank Österreich)
SCHWENDBERG, blizu/near/nahe VENEDIGER GRUPPE, Schwaz, Tirolska/Tyrol (Ortsdatenbank Österreich)
SCHWENDGRABEN, Gradiščanska/Burgenland (Ortsdatenbank Österreich)
SCHWENDT, S/N/N od/from/von Kitzbühla/Kitzbühel, SV/NE/NO Tirolska/Tyrol
SCHWENDT, Taufkirchen an der Pram, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
SCHWENDT, Waldzell, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
SONNWENDORF, Seckau, Štajerska/Styria/Steiermark (#Ortsdatenbank Österreich)
TRASCHWANDT, Oberwang, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
UNTERGSCHWEND, Tannheim, Tirolska/Tyrol (#Ortsdatenbank Österreich)
UNTERGSCHWENDT, Haibach bei der Donau, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
UNTERRABNITZ-SCHWENDGRABEN, Gradiščanska/Burgenland (Ortsdatenbank Österreich)
UNTERWINDAU, Westendorf, Kitzbühel, Tirolska/Tyrol (#Ortsdatenbank Österreich)
UNTER WINDEN/UNTERWINDEN, pri/by/bei Herzogenburg-u, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (Ortsdatenbank Österreich)
UNTERWINDHAG, Schweigers, Zwettl, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
UNTERSCHWANDT, Waldburg, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
VENEDIGER GRUPPE, gorovje/mountain range/Gebirge, V/E/O del/part/Teil Visokih Tur/Hohe Tauern (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 28; K Finsterwalder: Die namen Venetberg, Venediger, Vent, Venns, Vorrömische und Deutsche Wortbildung in »Venetername«/Natalicum Carolo Jax septuagenario ... oblatum, Innsbrucker Beitr. Zur Kulturwiss. III, Innsbruck 1955)
VENET, 2212m, smučišče pri Landecku/Landeck, Tirolska/Tyrol
VENET ALMEN, pastirski območji/region/Gebiet na Venetbergu/Venetberg, Tirolska/Tyrol nad/above/über dolino/valley Inna/Inntal (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 28; K Finsterwalder: Die namen Venetberg, Venediger, Vent, Venns, Vorrömische und Deutsche Wortbildung in »Venetername«/Natalicum Carolo Jax septuagenario ... oblatum, Innsbrucker Beitr. Zur Kulturwiss. III, Innsbruck 1955)
VENETBERG, 2513 m, Tirolska/Tyrol nad/above/über dolino/valley Inna/Inntal (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 28; K Finsterwalder: Die namen Venetberg, Venediger, Vent, Venns, Vorrömische und Deutsche Wortbildung in »Venetername«/Natalicum Carolo Jax septuagenario ... oblatum, Innsbrucker Beitr. Zur Kulturwiss. III, Innsbruck 1955)
VENETEK- V/E/O od/from/von Železne kaple/Eisenkappel
VENDOGRAECIUM, SLAVOGRAECIUM, VINDOGRAECIUM, zdaj/now/jetzt WINDISCHGRÄTZ, Štajerska/Styria/Steiermark (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENT, JV/SE/SO od/from/von Wildspitze (3774m), Ötztal, Tirolska/Tyrol (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 28; K Finsterwalder: Die namen Venetberg, Venediger, Vent, Venns, Vorrömische und Deutsche Wortbildung in »Venetername«/Natalicum Carolo Jax septuagenario ... oblatum, Innsbrucker Beitr. Zur Kulturwiss. III, Innsbruck 1955)
VENTERTAL, Ötztal, Tirolska/Tyrol
VIGNE, včasih/once/einst VINEA MONTANA, Tirolska/Tyrol
VINDA, reka/river/Fluß, Thüringen (#J Gerden)
VINDOBONA, Vendobona, Vindomana, Vindomina, Vienna, Vienni (Wi.), Wiena, -nna, Winna, Byenna (Winensis), Wien - Dunaj (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDOGRAECIUM, glej/see/siehe VENDOGRAECIUM
VINEAE, glej/see/siehe WEINZIERL (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINEA MONTANA, glej/see/siehe VIGNE
VINTL, Pustertal, J Tirolska/Tyrol (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 30)
VORDERWINDAU, Westendorf, Kitzbühel, Tirolska/Tyrol (#Ortsdatenbank Österreich)
WEINVIERTEL, območje/region/Gebiet SV/NE/NO Avstrije
WEINZIERL, včasih/once/einst VINEAE (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
WENDELGRABEN, Groß-Gerungs, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WENDLING, V/E/O od/from/von Rieda/Ried, Gornja Avstrija/Oberösterreich
WENDLING, Kirchberg bei Mattighofen, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WENIGZELL, Hartberg, Štajerska/Styria/Steiermark
WENNS, VENNS, Pitztal, Tirolska/Tyrol nad/above/über dolino/valley Inna/Inntal (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 28; K Finsterwalder: Die namen Venetberg, Venediger, Vent, Venns, Vorrömische und Deutsche Wortbildung in »Venetername«/Natalicum Carolo Jax septuagenario ... oblatum, Innsbrucker Beitr. Zur Kulturwiss. III, Innsbruck 1955)
WINDAUER ACHE, rečica/river/Fluß v Kitzbühlskih Alpah (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WINDBICHL, Neukirchen an der Vöckla, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDEGG, Schwertberg, Perg, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDEN pri/by/bei Melku/Melk, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDEN pri/by/bei Moosbachu/, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDEN, Schwertberg, Perg, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDEN pri/by/bei Oberkurzheimu/Oberkurzheim, Judenburg, Steiermark (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDEN AM SEE, Neusidl am See, Gradiščanska/Burgenland
WINDERN, Desselbrunn, Vöcklabrück, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDGFÖLL, Weitersfelden, Freistadt, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDHAAG, Alland, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDHAAG BEI FREISTADT/Windhaag pri/by/bei Freistadtu, SV/NE/NO od/from/von Linz (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WINDHAG, Pyhra, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDHAG, Sankt Georgen an der Leys, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDHAG, Sankt Georgen in der Klaus, Dolnja Avstrija/Niederösterreich
WINDHAG, Sankt Veit im Mühlkreis, Rohrbach, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDHAG, Utzenaich, Ried im Innkreis, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDHAG, Sankt Wolfgang im Salzkammergut, Gmünden, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDHAG, Kirchberg pri/by/bei der Donau, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich), glej/see/siehe tudi WINDHAAG BEI FREISTADT/Windhaag pri/by/bei Freistadtu
WINDHAAG BEI PERG, Perg, Gornja Avstrija/Oberösterreich (Ortsdatenbank Österreich)
WINDHAGMÜHL, Liebenau, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDHAM, Niederthalheim, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDHING, Unterweißenbach, Freistadt, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDHOF, Schweigers, Zwettl, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDHOF, Semriach, Štajerska/Styria/Steiermark (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDIGSTEIG, Waidhofen an der Thaya (Ortsdatenbank Österreich / avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WINDISCH, Kappel am Krappfeld, Koroška/Carinthia/Kärnten (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDISCHBACH, Koroška/Carinthia/Kärnten
WINDISCHBACH-GEGEND, Koroška/Carinthia/Kärnten (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDISCH BAUMGARTEN, Zistersdorf, Mistelbach, Dolnja Avstrija/Niederösterreich
WINDISCHBERG, Sankt Martin im Mühlkreis, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDISCHBERG, Štajerska/Styria/Steiermark (Mount Slavorum, raziskava J Gerden)
WINDISCH BLEIBERG, Pliberk, Koroška/Carinthia/Kärnten
WINDISCHBÜHEL, pri/by/bei Gai, Leoben, Štajerska/Styria/Steiermark (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDISCHDORF, Stroheim, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDISCHE BÜHEL, SZ/NW/NW del/part/Teil Slovenskih goric/Slovenske gorice (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WINDISCHER TAUERN, zdaj/now/jetzt Felber Tauern
WINDISCHE SCHARTE, zdaj/now/jetzt Zirknitzscharte, Visoke Ture/Hohe Tauern (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 22)
WINDISCHE SCHARTE, Nizke Ture/Niedere Tauern, V/E/O od/from/von Windsfeld (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community str./page/seite 22)
WINDISCHGARSTEN, S/N/N od/from/von Spital am Pyhrn, Gornja Avstrija/Oberösterreich
WINDISCHGRÄTZ, včasih/once/einst VENDOGRAECIUM, SLAVOGRAECIUM,
WINDISCH-GRUTSCHEN, Sankt Paul im Lavanttal, Koroška/Carinthia/Kärnten (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDISCHGRABEN
WINDISCHHOF, Rechberg, Koroška/Carinthia/Kärnten (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDISCHHOF, Rechberg, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDISCHHUB, Pramet, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDISCHLANDT, Koroška/Carinthia/Kärnten, nazivana v 16. st.
WINDISCH MATRAY (MATREI), zdaj/now/jetzt Matrei na/in V/E/O Tirolske
WINDISCH MINIHOF, Gradiščanska/Burgenland
WINDORF, Sankt Martin im Mühlkreis, SZ/NW/NW od/from/von Linz
WINDORF, J/S/S od/from/von Gradca/Graz
WINDORF, S/N/N od/from/von Gradca/Graz
WINDOWA SEE, zdaj/now/jetzt Wurmsee, Bavarska/Bavaria/Bayern (#J Gerden)
WINDPASSING, Altenberg bei Linz, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDPASSING, Grabern, Hollabrunn, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDPASSING, Neustadtl an der Donau, Amstetten, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDPASSING, Sankt Pölten, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDPRECHTING, Steegen, Grieskirchen, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDSCHNUR, Sankt Johann am Walde, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDSCHNUR, Hafnerbach, Dolnja Avstrija/Niederösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDSCHNURN, Lendorf, Koroška/Carinthia/Kärnten (#Ortsdatenbank Österreich)
WINDSFELD
WINDTEN, Taufkirchen an der Pram, Schärding, Gornja Avstrija/Oberösterreich (#Ortsdatenbank Österreich)
WINKLAREN, pri/by/bei Amstetten-tnu (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WINKLERN (BEI ISELBERG), SV/NE/NO od/from/von Lienz-a (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WINKLERN (BEI OBERWÖLZ STADT), Z/W/W od/from/von Judenburg (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WINTEN, Gradiščanska/Burgenland, SV/NE/NO od/from/von Güssinga v Avstriji (madžarska različica Pinka-Totfalu se v zgodovinskih virih iz leta 1221 omenja kot villa Sclavorum)
WINTERBACH (BEI PUCHENSTUBEN), JZ/SW/SW od/from/von St. Pölten
WINTERHOFF, zdaj/now/jetzt Hofererberg, JZ/SW/SW od/from/von Gradca/Graz
WINTERNIGG
WINTERSDORF, SV/NE/NO od/from/von Linz-a (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WINZENDORF, pri/by/bei Wiener Neustadt (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)

Belorusija/White Russia/Weißrußland/Belarus'

Belgija/Belgium/Belgien/België
FAYS-LES-VENEUERS, Walloon
VANNERIAU, Hainaut, Walloon
VEN, območje/region/Gebiet Maaseik-a, Limburg
VENNE, J/S/S od/from/von Mechelen
VENNES, Liége
VIGNÉE, Walloon
WANZELE, East Flanders
WENDUINE, pri/by/bei obali/coast/Küste Severnega morja/Nordsee

Bolgarija /Bolgaria/Bolgarien/Balgarija
VENETS, SV/NE/NO od/from/von Straldzhe/Straldzha
VENETS, V/E/O od/from/von Razgrada/Razgrad, Varna
VINICA, Varna

Bosna/Bosnia /Bosnien
WINATZ, zdaj/now/jetzt VINAC J/S/S od/from/von Jajca/Jajce
VINICA, JV/SE/SO od/from/von Sinja/Sinj

Češka/Bohemia/Tschechien/Česka republika
BENATECKA VRUTICE, pri/by/bei Jirice, Stredočeský
BENATKY, pri/by/bei Suchodol-u nad Lužnicí, Jihočeský
BENATKY, pri/by/bei Ostrovec/-vcu, Jihočeský
BENATKY, pri/by/bei Jimramov-u, Jihormoravský,
BENATKY, pri/by/bei Brezce/-cah, Severnomoravsky
BENATKY, pri/by/bei Nechyba/-bi, Stredočeský
BENATKY, pri/by/bei Kohoutov-u, Východočeský
BENATKY, pri/by/bei Litomyšl-u, Východočeský
BENATKY, pri/by/bei Hořiněves-i, Východočeský
BENATKY, pri/by/bei Příbor-u, Severnomoravsky
BENÁTKY NAD JIZEROU/ Benatek an der Iser, Neu-Benatek (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Bezeichnungen_tschechischer_Orte), pri/by/bei STARE BENATKY, Stredočeský
BENETSCHLAG/BLATO (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Bezeichnungen_tschechischer_Orte)
GSCHWENDT/ŠVENDOV (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Bezeichnungen_tschechischer_Orte)
NA VINICICH, JV/SE/SO od/from/von Hradec Králové, Východočeský
SCHWEINITZ (b. Budweis)/TRHOVÉ SVINY, Jihočeský (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Bezeichnungen_tschechischer_Orte)
SCHWEINITZ (b. Wesseli)/SVINY, (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Bezeichnungen_tschechischer_Orte)
STARE BENATKY, pri/by/bei BENÁTKY NAD JIZEROU, Stredočeský
SVINAŘE, Stredočeský, JZ/SW/SW od/from/von Prage/Prague/Prag
SVINARKY, Hradec Králóve, Východočeský
SVINAROV, pri/by/bei Slabce, Východočeský
SVINAROV, pri/by/bei VINAŘICE, Východočeský
SVINARY, Hradec Králóve, Východočeský
SVINCANY, Východočeský
SVINIST'ANY, pri/by/bei Sebuc-u, Východočeský
SVINY, pri/by/bei Kundratice, Jihočeský
SVINY, pri/by/bei Lhotky, Jihormoravský
SVINNA, pri/by/bei Hlodovice, Západočeský
SVINNA, pri/by/bei Hasov-u, Západočeský
SVINNA, pri/by/bei Vranovu, Západočeský
SVINNA, pri/by/bei Hlinne, Východočeský
SVINNA, pri/by/bei Zhor-u, Východočeský
SVINNA LADA, pri/by/bei Borová/ Lada, Jihočeský
SVINNY, pri/by/bei Chotěbor-u, Východočeský
SVINOV/SCHWEINE, Západočeský (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Bezeichnungen_tschechischer_Orte)
SVIŇOVICE/SCHWEINETSCHLAG, Jihočeský (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Bezeichnungen_tschechischer_Orte)
VANDALICI MONTES / Asciburgius Mons, zdaj/now/jetzt gorovje/mountain range/Gebirge V/E/O Sudety (zemljevid/map/Karte: Schubert & Schmidt - Gallia, Britannia, Germania /www.veneti.info/images/Zemljevidi/Vecja_verzija/GALLIA_BRITANNIA_GERMANIA.jpg)
VANICE, JV/SE/SO od/from/von Hradec Králové, Východočeský
VINARICE, Stredočeský, blizu/near/nahe Boleslava/Boleslav
VINARICE, Stredočeský, JZ/SW/SW od/from/von Prage/Prague/Prag
VINARICE, Stredočeský, pri/by/bei Labi (Elbe)
VINAŘICE, pri/by/bei SVINAROV-u, Stredočeský
VINEC, Stredočeský
VINICE, V/E/O od/from/von Prage/Prague/Prag, Stredočeský
VINICE, SZ/NW/NW od/from/von Hradec Králové, Východočeský
VINICE, SV/NE/NO od/from/von Hradec Králové, Východočeský
VINICE/VYNEZDA/WINITZ, pri/by/bei Omlenicka, Jihočeský
VINICNA LHOTA, SV/NE/NO od/from/von Prage/Prague/Prag, Stredočeský
VINIČNÉ SUMICE, Jihormoravský, V/E/O od/from/von Brna/Brno
VINNA, Jihočeský
VINNE, Severočeský
VINNE, Staročeský
VINTIROV, Jihočeský
VINTIROV, Severočeský
VINTÍŘOV, Západočeský
VENDRYNĚ, Severnomoravsky
WINDISCH KAMNITZ, nemška označba za Srbská Kamenice

Črna Gora/Montenegro/Crna gora
BANJSKI STANOVI, durmitorski narodni park

Danska/Denmark/Dänemark/Danmark
GAMLE VENNEBJERG, Z/W/W od/from/von Hjøringa/Hjøring, Jutland
OSTER VANDET, Viborg
SVANFOLK, pri/by/bei Lyngby-ju, Nordjylland
SVANIKE, SVANEKE, Bornholm, V/E/O obala/coast/Küste (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SVANNINGE, Fyn, J/S/S
SVENDBORG, Fyn, SV/NE/NO (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SVENNERUP, Storstrøm
SVENNUM, Nordjylland
SVENSTRUP, pri/by/bei Mogelby-ju, Århus
SVENSTRUP, pri/by/bei True, Århus
SVENSTRUP, J/S/S od/from/von Ålborg-a, Nordjylland
SVENSTRUP, pri/by/bei Troelstrup-u, Nordjylland
SVENSTRUP, pri/by/bei Halsskov-u, Vestsjæland
SVENSTRUP, pri/by/bei Skrillinge, Fyn
SVENSTRUP, pri/by/bei VINDERUP-u, Ringkøbink
SVENSTRUP, pri/by/bei Klingbjerg-u, Sønderjylland
SVENSTRUP, pri/by/bei Vejlo, Storstrøm
SVENSTRUP, pri/by/bei Saltbæk-u, Vestsjæland
SVINNINGE, S/N/N od/from/von Holbæk, Vestsjæland
SVINNINGE, Z/W/W od/from/von Holbæk, Vestsjæland
SVINØ, pri/by/bei SVINOVESTER, Storstrøm
SVINSAGER pri/by/bei Virring-u, Århus
VANALAND, včasih/once/einst območje/region/Gebiet v Skandinaviji/Scandinavia/Scandinavien (Heimskringla)
VANDBORG, Ringkøbing
VANDEL, Vejle
VANDET, jezero/Lake/See, Viborg (Zemljevid/map/Karte Hallwag: Danmark/Dänemark, 1999/2000, ISBN 3-8283-0012-X)
VANDFLOD, Ribe (Zemljevid/map/Karte Hallwag: Danmark/Dänemark, 1999/2000, ISBN 3-8283-0012-X)
VANDLING, pri/by/bei Haderslev-u, Sønderjylland
VENDECA, VANDALIA, VENILIA, VINILIA, VENSILIA, WENDENSITZ; zdaj/now/jetzt VEND SYSSEL, pokrajina/countryside/Landschaft na/in Jutlandu/Jutland (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENDELSBY?
VENDELSKA RAVNINA/VENDEL'S PLAIN, verjetno Jutland, včasih/once/einst območje/region/Gebiet v Skandinaviji/Scandinavia/Scandinavien (Heimskringla)
VENDIL, včasih/once/einst obmorsko mesto/city/Stadt v Skandinaviji/Scandinavia/Scandinavien (Heimskringla)
VENDSKO OKROŽJE, zdaj/now/jetzt Jutland pri/by/bei Limfjordu/Limfjord, včasih/once/einst območje/region/Gebiet v Skandinaviji/Scandinavia/Scandinavien (Heimskringla)
VENDSYSSEL, VENDYSSEL, WENDSYSSEL; glej/see/siehe VENDECA
VENEMOSE, pri/by/bei Drøsselbjerg-u, Vestsjæland
VENEREN, včasih/once/einst območje/region/Gebiet v Skandinaviji/Scandinavia/Scandinavien (Heimskringla)
VENNEBJERG, Z/W/W od/from/von Hjøringa/Hjøring, Jutland
VENNEMOSE, pri/by/bei Travsted-u, Sønderjylland
VENNER, S/N/N od/from/von Østerbyja/Østerby
VENSLEV, pri/by/bei Kyndby-ju, Fredriksborg (Zemljevid/map/Karte Hallwag: Danmark/Dänemark, 1999/2000, ISBN 3-8283-0012-X)
VENSLEV, pri/by/bei Bogelunde, Vestsjæland (Zemljevid/map/Karte Hallwag: Danmark/Dänemark, 1999/2000, ISBN 3-8283-0012-X)
VESTER VANDET, pri/by/bei jezeru/lake/See VANDET, Viborg (Zemljevid/map/Karte Hallwag: Danmark/Dänemark, 1999/2000, ISBN 3-8283-0012-X)
VINA, DWINA, verjetno reka/river/Fluß, na/in območju/region/Gebiet v Skandinaviji/Scandinavia/Scandinavien (Heimskringla)
VINDEBÆK, Storstrøm, Lolland
VINDEBY, pri/by/bei Tjorneby, Storstrøm, Lolland
VINDEBY, pri/by/bei Nakskov-u, Fyn
VINDEBY, pri/by/bei SVENDBORG-u (S/N/N od/from/von Bregninge, kraja na hribovju)
VINDE-HELSINGE, pri/by/bei Gorlev-u, Vestsjæland
VINDEKILDE, Vestsjæland
VINDELEV, S/N/N od/from/von Vejle
VINDERUP, pri/by/bei Sahl-u, Ringkøbink
VINDINGE, Fyn
VINDINGE, Roskilde
VINGULMARK, včasih/once/einst območje/region/Gebiet v Skandinaviji/Scandinavia/Scandinavien (Heimskringla)
VINKEL, Viborg
VINTEN, SV/NE/NO od/from/von Vejle

Estonija/Estonia/Estonien/Eesti
VENEDOS KOLPOS, WENDILE MARE, MARE VENETICUM, SINUS VENETICUS, zdaj/now/jetzt Baltsko morje/Baltic Sea/Ostsee
VINNI, J/S/S od/from/von Rakvere, Lääne-Virumaa

Finska/Finnland/Finland/Suomi
VENETPALO, finsko vene čoln - palo pa ogenj, požar, kres. Torej se lahko nanaša tudi na kraj, kjer so zažgali star, neuporaben čoln - to je običaj, ki je se v rabi npr. za kresno noč (M. Smolej)
VANAJA, (morda spominja tudi na finsko besedo vainaja, ki označuje »pokojnika«)
VANAJAJÄRVI, jezero/lake/See, glej/see/siehe VANAJA
VENÄJÄ, SZ/NW/NW od/from/von Helsinki (zanimivost: Rusija - Rus je venäläinen - koren vene najdemo v vseh t. im. (ugro)finskih jezikih kot ime za Rusa (M. Smolej))
VENETMÄKI, čeprav je finsko vene čoln - mäki je grič. Torej je lahko tudi čolnarski grič (M. Smolej)
VEHNIÄ, vehnä je po finsko pšenica in se tako ne nanaša nujno na Venete (M. Smolej)
VENEJOKI, finsko vene lahko pomeni čoln, joki pa reko (M. Smolej)
VINNI, V/E/O od/from/von Vaase/Vaasa (vas v tkim. Zahodni Botniji v predelu Vase, kjer žive pretežno švedsko govoreči Finci - v tej vasi pa verjetno žive finsko govoreči Finci in se je švedski Finne spremenil v Vinne - Vinni (M. Smolej))

Francija/France/Frankreich
AURIAC-SUR-VENDINELLE, Haute-Garonne, Midi-Pyrenées
GWENEDOUR, glej/see/siehe PAYS VANNETAIS
La Chapelle VENDÔMOISE, Centre
LA VENDELÉE, Basse-Normandie
LA WANZENAU, včasih/once/einst VENDELINI AUGIA, Alsace (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
LES VIGNERES, Vaucluse
OPPIDUM VENETORUM, včasih/once/einst rt/cape/Kap J/S/S od/from/von Vannesa/Vannes (STADT DER VENETER - Feldzug gegen die Veneter, zemljevid/map/Karte)
*PAYS VANNETAIS, GWENEDOUR, francoska, oz. Bretonska označba za južni del/part/Teil Bretanije/Brittany/Bretagne (L. Verbovšek, Komu (ni)smo tujci, Jutro, Ljubljana 1995, str./page/seite 146)
PONT-Á-VENDIN, Nord-Pas-de-Calais, Lens
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR, departma
SAVENES, Midi-Pyrénées
SAVENNES, Auvergne
SAVENNES, Limousin
SAVENNIERES, Maine-et-Loire, Pays de la Loire
VANNAIRE, Bourgogne, Côte d'Or
VANDENESSE, Bourgogne
VANNES, včasih/once/einst VENENAS, VENETUM, VENETORUM CIVITASVENETI, VENETIAE, mesto/city/Stadt v Bretaniji/Brittany/Bretagne S/N/N cesto/road/Straße Rue des VÉNETES (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENABLES, Haute-Normandie, Eure
VENACO, na/in/auf Korziki/Corsica/Korsika
VENANSAULT, departma Vendée (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
VENANT, Pas-de-Calais (Ritter's geographisch-statistisches Lexicon)
VENAISSIN, nekdanja grofija, Vaucluse
VENANSON, Provence-Alpes-Côte d'Azur
VENAREY-LES-LAUMES, Côte d'Or (Ritter's geographisch-statistisches Lexicon)
VENARSAL, Limousin
VENAS, departma Allier (Ritter's geographisch-statistisches Lexicon)
VENASCINUS, VENDASSINUS, AVENIONENSIS, VINDASCINUS COMITATUS,
VENASQUE, 1.) Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2.) Prelaz v Pirenejih/Pyrenees/Pyrenäen (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENAUS, Allier (Ritter's geographisch-statistisches Lexicon)
VENCE, glej/see/siehe VENCENSIA
VENCENSIA, -TIE, VENTIA, VINCINUM, VENCENTIA, -SIA; zdaj/now/jetzt VENCE, Alpes-marit (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENCENSIA, -TIE, VENTIA, VINCINUM, VENCENTIA, -SIA; zdaj/now/jetzt VINAY, Isere
VENDÉE- departma (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENDEL, včasih/once/einst VINDELLOVICUS, Ille-et-Vilaine (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENDELINI AUGIA, zdaj/now/jetzt LA WANZENAU, Alsace (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENDELLES, Aisne, Picardie
VENDENESSE-LES-CHAROLLES, Burgogne
VENDENESSE-SUR-ARROUX, Burgogne
VENDENHEIM, pri/by/bei Strassburgu/Strassbourg/Strassburg na/by/an Renu/Rhine/Rhein
VENDERAE, VENDERIA, zdaj/now/jetzt VENDIERES, Picardie (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENDEUVRE, okolica/surrounding/Umgebung Troyes-a
VENDEUVRE-DU-POITOU, Vienne, Poitou-Charentes
VENDEUVRE-SUR-BARSE, včasih/once/einst VENDOPERA, -OVERA, VINDOVERA, Aube, Champagne-Ardenne (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENDEVILLE, Lille, Nord-Pas-de-Calais
VENDIERES, včasih/once/einst VENDERAE, VENDERIA, Picardie (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENDINE, okolica/surrounding/Umgebung Toulouse-a, Haute-Garonne, Midi-Pyrenées
VENDIN-LE-VIEIL, Nord-Pas-de-Calais, Lens
VENDOCINUM, VINDOCINUM, VENDONESSA, VINDONESSA, glej/see/siehe Vendôme
VENDOEVRES, okolica/surrounding/Umgebung Tours-a (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENDÔME, včasih/once/einst VENDOCINUM, VINDOCINUM, VENDONESSA, VINDONESSA, Centre, Loir-et-Cher (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENDOME, okolica/surrounding/Umgebung Orleansa
VENDOPERA, -OVERA, VINDOVERA, zdaj/now/jetzt VENDEUVRE-SUR-BARSE, Aube, Champagne-Ardenne (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENDRANGES, okolica/surrounding/Umgebung Lyon-a
VENDRARIAE, zdaj/now/jetzt VERRIERES, Seine-et-Oise (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENDRENESSE, Pays de la Loire
VENDRES, Languerdoc-Roussillon
VENDRESSE, Champagne-Ardenne
VENDRESSE-BEAULNE, Picardie
VENELLES, okolica/surrounding/Umgebung Marseille-a
VENENAS, VENETUM, VENETI, VENETIAE, zdaj/now/jetzt VANNES, mesto/city/Stadt V/E/O Bretaniji/Brittany/Bretagne s/with/mit cesto/road/Straße Rue des VÉNETES (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VÉNES- J/S/S od/from/von Ralmont-a
VENEUX LES SABLONS- J/S/S od/from/von Melun-a
VENETIAE INSULAE, L'Isle sur-la-Sorgue, Vaucluse (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENETICAE INSULAE, zdaj/now/jetzt Belle Isle (Galia, J. Cesaris, zemljevid/map/Karte)
VENETICAE/VENETORUM INSULAE, otočje pri/by/bei Bretonski obali/coast/Küste (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENETTE, včasih/once/einst VENITTA, Compiegne (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENISSIEU, okolica/surrounding/Umgebung Lyon-a
VENNANS, Franche-Comté
VENNES, Franche-Comté
VENOUSE, Bourgogne, Yonne
VENTADOUR, včasih/once/einst VENTADORUM, grofija & mesto/city/Stadt, Correge (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENTES ST. RÉMY, Haute-Normandie, Seine-Maritime
VENTISERI, Korzika/Corsica/Korsika
VERRIERES, včasih/once/einst VENDRARIAE, Seine-et-Oise (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VIEILLEVIGNE, J/S/S od/from/von Nantes-a
VIENNE (tudi na/in/auf starih zemljevidih/maps/Karten kot Vienna), okolica/surrounding/Umgebung Lyon-a
VIENNE, pokrajina/countryside/Landschaft V departmaju Poitou-Charentes
VIENNE, reka/river/Fluß blizu/near/nahe Limoges-a
VIENNE-EN-ARTHIES, SZ/NW/NW od/from/von Pariz/Parisa/Paris
VIENNE-EN-BESSIN, SZ/NW/NW od/from/von Caen-a
VIENNE-EN-VAL, JV/SE/SO od/from/von Orléans-a
VIENNE-LA-VILLE, SV/NE/NO Champagne Ardenne
VIENNE-LE-CHÂTEAU, SV/NE/NO Champagne Ardenne
VIGAN, včasih/once/einst VINDOMAGUS, Gard
VIGNEUX-DE-BRETAGNE, SZ/NW/NW od/from/von Nantes-a
VIGNEUX-SUR-SEINE, Essonne
VINAY, glej/see/siehe VENCENSIA
VINCLY, Nord-Pas-De-Calais
VINDALICUS FLAVIUS, Sorgue, pritok/affluent/Zufluß Rhône, Vaucluse (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDANA PORTUS, VIDANA, zdaj/now/jetzt Douarnenez, Finistere (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDANSIA, zdaj/now/jetzt VENASQUE, Vaucluse (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDELLE, včasih/once/einst S/N/N od/from/von Angouleme-a (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDILIS, VINDELIS, BELLINSULA, otok Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, zgodovinska poročila (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDOMAGUS, zdaj/now/jetzt Vigan, Z/W/W od/from/von Valence (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDUNUM, VINDINUM, zdaj/now/jetzt Le Mans (Tabulae geographicae Ptolemai 1578)
Vindinum, 1. st. n. št.
Image

Vindinum, 3. st. n. št.
Image
VINEUIL, Centre
VINEUIL-ST.-FIRMIN, Picardie
VINNEUF, Bourgogne
VINON, Cher, Centre
VINON, okolica/surrounding/Umgebung Marseille-a
VINON-SUR-VERDON, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur
VINTIUM, zdaj/now/jetzt Vence, Z/W/W od/from/von Nice (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
WINNELZEELE, Nord-Pas-De-Calais
WINTZENBACH, Z/W/W od/from/von Ettlingena, Alsace, Bas-Rhin

Grčija/Greece/Griechenland/Hellas
VANIAVO, J/S/S od/from/von Xánthi
VENETIKOS, reka/river/Fluß
VÉNNA, JV/SE/SO od/from/von Komotiní, Rodopi

Hrvaška/Croatia/Croatien/Hrvatska
BENKOVEC, pri/by/bei Krapini/Krapina
BENKOVO, blizu/near/nahe Pregrade/Pregrada
BENCI, blizu/near/nahe Krapine/Krapina
BENČANI, blizu/near/nahe Viškovovega
BENČIČI, pri/by/bei Zrenju/Zrenj/Stridone
BENEŽI, blizu/near/nahe Zrenja/Zrenj/Stridone
IVANCI, blizu/near/nahe Čabra/Čabar (včasih/once/einst Čeber)
IVANJKI, blizu/near/nahe Krapine/Krapina
SCHWINITZA, zdaj/now/jetzt Svinica JV/SE/SO od/from/von Siska/Sisak
SLOVINCI, JV/SE/SO od/from/von Siska/Sisak
VINDIJA
V. SVINJIČKO, V/E/O od/from/von Siska/Sisak
VENELA, pri/by/bei Bujah
VINAČANI, pri/by/bei Savudriji/Savudrija
VINICA, WEINITZ (Sanson, Nicholas (1600-1667) - 1681 - Partie du cercle d´Austriche, ou sont les Duche´s de Stirie, de Carinthie, de Carniole et autres estats Hereditaires a la Maison d´Austriche), pri/by/bei meji/border/Grenze s/with/mit Slovenijo, J/S/S od/from/von Ormoža/Ormož
VINICA BREG, pri/by/bei Dravi/Drava/Drau
VINODOLA- področje/area/Gebiet pri/by/bei reki/river/Fluß/Rijeka
VINIŠE, Z/W/W od/from/von Splita/Split
VINJERAC, SZ/NW/NW od/from/von Benkovca/Benkovac
VINSKI, blizu/near/nahe Krapine/Krapina
WENZE, zdaj/now/jetzt? JZ/SW/SW od/from/von Koprivnice/Koprivnica
WINADUL, WINIDEL, WIDNICK?, zdaj/now/jetzt? JZ/SW/SW od/from/von Siska/Sisak (Schlavoniae, Croatuae, Carniae, Istriae, Bosniae, Finitimarumqve regionum nova descriptio, auctore Augustino Hirsvogelio / Duchés de Stirie, Carinthie, Carniole ...; N. Sanson, Pariz/Paris 1657)
WINDISCH LAND, označba na/in/auf zemljevidih/maps/Karten za širšo Slavonijo/Slavonia/Slawonien (Schlavoniae, Croatuae, Carniae, Istriae, Bosniae, Finitimarumqve regionum nova descriptio, auctore Augustino Hirsvogelio)
WINIDEL, glej/see/siehe WINADUL

Irska/Ireland Eire/Irland
RUVINDA FLUVIUS, reka/river/Fluß, zdaj/now/jetzt Lower Bann? (zemljevid/map/Karte: Ptolemej, GEOGRAPHIAE, Roma 1490)
VENDERIS FLUVIUS, reka/river/Fluß, zdaj/now/jetzt Lower Bann? (zemljevid/map/Karte: Ptolemej, GEOGRAPHIAE, Roma 1490)
VENICNII, pleme na/in SZ/NW/NW Irske/Ireland/Irland (zemljevid/map/Karte: Ptolemej, GEOGRAPHIAE, Roma 1490)

Italija/Italy/Italien/Italia
Potrebno je poudariti, da krajevna imena, ki jih začenja ali končuje označba Veneto, zaradi njihove številnosti in očitne interpretacije niso vključena v raziskavo. BENEŠKA SLOVENIJA je zanimivo področno ime, saj se v nasprotju s Koroško Slovenijo tu Slovenija piše z malo začetnico (Beneška slovenija), kar nakazuje na samostojnejšo rabo pridevnika Beneška (Veneška/Sloveneška/Slovenska)
CASTEL SAN VENANZO, Marche
CASTEL VENZAGO, Lombardia
CURON VENOSTA, Venosta (Vintschgau)
MALLES VENOSTA, Venosta (Vintschgau)
MONTES VENETI, zdaj/now/jetzt, Dolomiti
NIEDERVINTL, glej/see/siehe VANDOIES
PONTEBA VENET, zdaj/now/jetzt Ponteba
SANKT WENDELIN, Venosta (Vintschgau), dolina/valley/Tal, VENOSTAE na/in zemljevidu/map/Karte Germanien im 2. Jahrhundert (Brockhaus' Konversations-Lexicon, 14. Aufl, Leipzig 1905)
SANTA VENERANDA, Marche
SAN VENANZO ali VENANZIO (Ritter's geographisch-statistisches Lexicon), Umbria
SAN VENANZIO, Emilia-Romagna
SAN VENANZIO, Emilia-Romagna, Bologna
VANDOIES, NIEDERVINTL (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996), med Brunicom & Bressanonom, Trentino-Alto Adige
VANZAGO, Milano, Lombardia
VENAGRANDE, Marche
VENALZIO, Piemont
VENA MEDIA /SUPERIORE/SOTTO, Calabria
VENARIA REALE, pri/by/bei Torinu/Torino/Turin
VENAROTTA, Marche
VENASCA, Piemont
VENAS DI CADORE, Veneto
VENATIO REGIA, Altezzan, včasih/once/einst grad pri/by/bei Torinu/Torino/Turin (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENAUS¸
*VENDASIO, furl. VENDÂS, pri/by/bei Tricesimu/Tricesimo, l. 1341 enako (L. Verbovšek, Komu (ni)smo tujci, Jutro, Ljubljana 1995, str./page/seite 114)
VENEC, VENZONA, zdaj/now/jetzt VENZONE
VENEGONO SUPERIORE/INFERIORE, Lombardia
VENERA, Veneto
VENERIA, Piemont
VENETAE PALUDES, zdaj/now/jetzt Beneške lagune/ (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENETIAE, VENETUS PORTUS zdaj/now/jetzt Benetke (Venice, Venedig) (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENETO, VENETIA, sedanja & zgodovinska pokrajina/countryside/Landschaft
*VENGENTAL, Val Gardena (po razlagi L. Verbovška prihaja Vengen iz Venden (Komu (ni)smo tujci, Jutro, Ljubljana 1995, str./page/seite 104))
VENIANO, Lombardia
VENONETES, prebivalci S/N/N dela/part/Teil Lombardije/Lombardia/Lombardei; pokrajina/countryside/Landschaft V/E/O od/from/von Val Chiavenne, J/S/S od/from/von Graubündna/Graubünden (Brockhaus' Konversations-Lexicon, 14. Aufl, Leipzig 1905)
VENOSTA, glej/see/siehe SANKT WENDELIN
VENTIMIGLIA, Liguria
VENTURINA, Toscana
VIGNE PAU, pri/by/bei Ruvo di Puglia
VIGNOLE, na/in S/N/N Gardskega jezera/Lago di Garda
VIGNOLE, Z/W/W od/from/von Belluna
VIGNOLE, JV/SE/SO od/from/von Novi Ligure
VINCI, Toscana
VINDANSIA, VENASCA, VINDASCINUM, zdaj/now/jetzt VENASCA, Cuneo (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDOLA, Marche
VINDOLI, V/E/O od/from/von Termi, Lazio
VINIGO, Veneto
VINOVO, J/S/S od/from/von Torina/Torino/Turin
VINTL, Pustertal (Južna Tirolska/Süd Tyrol)(#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 30)
VINTSCHGAU (VENOSTA)
Sicilija
SANTA VENERINA, Sicilija
VENETICO (najdbišče iz žarnogrobiščnega obdobja)

Latvija/Latvia/Lettland
SVENTES, Talsi
ŠVANDE, Kuldiga
VENEDOS KOLPOS, WENDILE MARE, MARE VENETICUM, SINUS VENETICUS, zdaj/now/jetzt Baltsko morje/Baltic Sea/Ostsee
VENTSPILS, pokrajina/countryside/Landschaft, čez katero teče reka/river/Fluß Venta
VENTA (WINDAU, WENTÉ), reka/river/Fluß v Litvi & Latviji (Brockhaus' Konversations-Lexicon, 14. Aufl, Leipzig 1905)
VENTAVA, pri/by/bei reki/river/Fluß VENTA
WENDEN (latv. Cēsis, est. WENNO-LIN), včasih/once/einst pokrajina/countryside/Landschaft, hanseatsko mesto/city/Stadt & grad, SV/NE/NO od/from/von Rige (Brockhaus' Konversations-Lexicon, 14. Aufl, Leipzig 1905)
WINDAU (latv. Ventspils), hanseatsko mesto/city/Stadt, skozi katero teče reka/river/Fluß Venta

Litva/Lithuania/Litauen/Lietuva
SENAŠIRVINTE, pritok/affluent/Zufluß ŠIRVINTA/ŠIRVINTE
SVENCELĖ, Klaipėdos
SVENTRAGIS, Marijampolės
ŠIRVINTA, pritok/affluent/Zufluß ŠVENTOI
ŠIRVINTA, s/with/mit pritokom/affluent/Zufluß SENAŠIRVINTE
ŠIRVINTOS, pokrajina/countryside/Landschaft
ŠLAVANTAI, Lazdijai
ŠVENČIONYS, mesto/city/Stadt & pokrajina/countryside/Landschaft
ŠVENTEŽERIS, Lazdijai
VENCKAI, Klaipėdos
VENEDOS KOLPOS, WENDILE MARE, MARE VENETICUM, SINUS VENETICUS, zdaj/now/jetzt Baltsko morje/Baltic Sea/Ostsee
VENTA, reka/river/Fluß v/in Litvi & Latviji
VENTA, mesto/city/Stadt pri/by/bei reki/river/Fluß Venti/Venta
VINDEIKIAI, SZ/NW/NW od/from/von Vilne/Vilna, ŠIRVINTOS
VINDEIKIAI, Skoudas

Luksemburg/Luxembourg/Luxemburg
WINDHOF

Madžarska/Hungary/Ungarn/Magyarország
VÉNEK, SV/NE/NO od/from/von Gjöra/Gjör
VENDSÉG, pokrajina/countryside/Landschaft med/between/zwischen rekama/rivers/Flüße Mura/-o & Raba/-o

Makedonija/Macedonia/Mazedonien
VINICA
VINIČANI, pri/by/bei Gradskem/Gradsko

Moldavija/Moldova/Moldau

Nemčija/Germany/Deutschland
ABTSWIND, Bavarska/Bavaria/Bayern
ALT BORK, glej/see/siehe WENDISCH BORK
AUGUSTA VINDELICORUM, VINDELICA, VINDELICIJA AUGUSTA, zdaj/now/jetzt Augsburg (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
BAD WINDSHEIM, Z/W/W od/from/von Fürtha (Nürenberg), Bavarska/Bavaria/Bayern
BODENSEE, glej/see/siehe LACUS VENETUS
BURGWINDHEIM, Bavarska/Bavaria/Bayern
Buchenstein, glej/see/siehe WENDISCH BUCKOW, BUKOWO SLAWIENSKI
GEISELWIND, Bavarska/Bavaria/Bayern
GROß BIEWENDE, JV/SE/SO od/from/von Wolfenbüttla/Wolfenbüttel, Dolnja Saška/Niedersachsen
GSCHWEND, J/S/S od/from/von Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
HERRNWINDEN, J/S/S od/from/von Würzburg-a, Bavarska/Bavaria/Bayern
KLEIN BIEWENDE, JV/SE/SO od/from/von Wolfenbüttla/Wolfenbüttel, Dolnja Saška/Niedersachsen
KLEINSCHWINDAU, JV/SE/SO od/from/von Erdinga/Erding, Bavarska/Bavaria/Bayern
KREUZWEINGARTEN, pri/by/bei Euskirchnu/Euskirchen, VENGARDEN, Venetergarten, Vingarden, Wyngarden, Wingardin, Weyngarten, Weingarten, Wingarden & Woengede so zgodovinske različice imena za ta kraj
LACUS VENETUS, zdaj/now/jetzt gornji del/part/Teil Bodenskega jezera/Bodensee (Pomponius Mela, De Corographia III, 24-okoli leta/year/Jahr 44 pr. n. št./B. C./v. u. Z.)
Märkisch Buchholz, glej/see/siehe WENDISCH BUCHHOLZ
NEU WINDORF, J/S/S od/from/von Rostocka/Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
NIEDERWINDEN, SV/NE/NO od/from/von Freiburga/Freiburg, Baden Württemberg (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
OBERWINDEN, SV/NE/NO od/from/von Freiburga/Freiburg, Baden Württemberg (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
SANKT WENDEL, območje/region/Gebiet & mesto/city/Stadt v Saarlandu/Saarland (Brockhaus' Konversations-Lexicon, 14. Aufl, Leipzig 1905)
SCHWANBECK, SV/NE/NO od/from/von Neubrandenburga/Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SCHWANBECK, V/E/O od/from/von Lübecka/Lübeck, Mecklenburg-Vorpommern (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SCHWAND, S/N/N od/from/von Bayreutha/Bayreuth, Bavarska/Bavaria/Bayern
SCHWAND, pri/by/bei SCHWANSTETTNU/SCHWANSTETTEN, J/S/S od/from/von Nüremberga/Nüremberg, Bavarska/Bavaria/Bayern
SCHWAND, JZ/SW/SW od/from/von Plauen, JZ/SW/SW Saška/Sachsen
SCHWAND, SZ/NW/NW od/from/von Weidna/Weiden, Bavarska/Bavaria/Bayern
SCHWANDEN (KOTWEILER), Rheinland Pfalz (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SCHWANDT, Z/W/W od/from/von Neubrandenburga/Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SCHWANEBECK, JZ/SW/SW od/from/von Potsdama/Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SCHWANEBECK, JZ/SW/SW od/from/von Magdeburga/Magdeburg, Saška/Sachsen-Anhalt (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SCHWANEBECK/WEST, JZ/SW/SW Berlin, Brandenburg
SCHWANEBECK, Havelland, Brandenburg
SCHWANSTETTEN, pri/by/bei SCHWAND-u, J/S/S od/from/von Nüremberg-a, Bavarska/Bavaria/Bayern
SCHWEINA, Gotha, Thüringen
SCHWEINDORF, Baden-Würtemberg, pri/by/bei meji/border/Grenze z Bavarsko/Bavaria/Bayern
SCHWEINDORF, V/E/O od/from/von Ochstersuma/Ochstersum, Wittmund, Dolnja Saška/Niedersachsen
SCHWEINFURT, Bavarska/Bavaria/Bayern
SCHWEINITZ, zraven mesta/city/Stadt/city/Stadt WEINBERG, pri/by/bei reki/river/Fluß Schwarze Elster, Saška/Sachsen-Anhalt
SCHWEINITZ, V/E/O od/from/von Magdeburga/Magdeburg, Saška/Sachsen-Anhalt
SCHWEINITZ, SV/NE/NO od/from/von Saalfelda/Saalfeld, Thüringen
SCHWEND, V/E/O od/from/von Nüremberga/Nüremberg, Bavarska/Bavaria/Bayern
SCHWENDA, Saška/Sachsen-Anhalt
SCHWENDI, J/S/S od/from/von Ulma/Ulm
SCHWENGE, V/E/O od/from/von Bad Hersfelda/Bad Hersfeld, Thüringen
SCHWENKE, JV/SE/SO od/from/von Wuppertala/Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
SCHWENNENZ, pri/by/bei meji/border/Grenze s/with/mit Poljsko/Poland/Polen, JV/SE/SO Mecklenburg-Vorpommern
SCHWENNINGEN, J/S/S od/from/von Albstadta/Albstadt, Baden-Württemberg
SCHWENNINGEN, pri/by/bei Donavi/Danube/Donau, SZ/NW/NW od/from/von Augsburga/Augsburg, Bavarska/Bavaria/Bayern
SCHWENNINGEN, Baden-Württemberg
SCHWENOW, pri/by/bei Jezeru/lake/See Drobschsee, Oder. Spree, Brandenburg
SCHWENSBY, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
SCHWENZIN, Z/W/W od/from/von Warna/Waren, Mecklenburg-Vorpommern
SCHWINDE, pri/by/bei Hamburgu/Hamburg pri/by/bei Labi/Elbe, Harburg, Dolnja Saška/Niedersachsen
SCHWINDEGG, V/E/O od/from/von Erdinga/Erding, Bavarska/Bavaria/Bayern
SCHWINDKIRCHEN, JV/SE/SO od/from/von Erdinga/Erding, Bavarska/Bavaria/Bayern
SWANTOW, Rügen
SWIENE, Rügen
THALWENDEN, Thüringen (http://de.wikipedia.org/wiki/Wenden)
URBS VANDALICA, zdaj/now/jetzt Lübeck, Hamburg, Dresden, Leipzig, Berlin, Wismar ...
VEENHUSEN, Dolnja Saška/Niedersachsen, Leer
VENATORIUS SALTUS, zdaj/now/jetzt Harzgerode, Anhalt (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENEDICUS LACUS, RECENS LACUS/MARE, das Frische Haff, Prusija/Prussia/Preußen (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENEDORUM DUCATUS, WENDEN, nekdanja vojvodina/former duchy/eh. Herzogtum (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENETIDUNUS MONS, glej/see/siehe WINDBERG (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENETUS LACUS, glej/see/siehe LACUS VENETUS
VENGARDEN, glej/see/siehe KREUZWEINGARTEN
VENHAUS, Dolnja Saška/Niedersachsen, Emsland
VENN, Mönschengladbach
VENNE, Dolnja Saška/Niedersachsen, SZ/NW/NW od/from/von Osnabrücka/Osnabrück
VENNE, pri/by/bei Münstru (JZ), Nordrhein-Westfalen
VENNERMOOR, pri/by/bei Osnabrücku/Osnabrück
VENNHAUSEN, pri/by/bei Düsseldorfu/Düsseldorf
VENTSCHOW, J/S/S od/from/von Wismar-ja
VENZKOW, pri/by/bei Wendorf-u, Mecklenburg-Vorpommern
VENZVITZ, V/E/O od/from/von Stralsunda/Stralsund
VINDA, VINDEX, WERTAHA, WERDAHA, VIRDO, zdaj/now/jetzt WERTACH, pritok/affluent/Zufluß Lecha/Lech v Augsburgu/Augsburg (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDELICIA, VINDELICIJA, rimska pokrajina/countryside/Landschaft, ki je obsegala tudi današnjo Bavarsko/Bavaria/Bayern (zemljevid/map/Karte: Claudius Ptolemaeus (2. st.), Peter Freiländer (1518))
VINDORF, Lüneburg, Dolnja Saška/Niedersachsen
VINETA, VENETA (domnevno/assumed/angeblich Wolin), včasih/once/einst trgovsko Wendsko mesto/city/Stadt pri/by/bei ustju Odre/Odra/Oder ob/by/an Severnem morju/Nordsee, po zapisih iz 10. st.
VINNEN, Dolnja Saška/Niedersachsen
VINNINGEN, JV/SE/SO od/from/von Homburga/Homburg
VINNUM, Nordrhein-Westfalen
VINTE, Dolnja Saška/Niedersachsen
VINTER HÖHE, Dolnja Saška/Niedersachsen
WANDERUP, pri/by/bei Haurup-u, Schleswig-Flensburg
WANGEN, včasih/once/einst VEMANIA, B.-Würtemberg
WANNA, Dolnja Saška/Niedersachsen
WANZER, S/N/N Saška/Sachsen-Anhalt
WANZKA, SV/NE/NO od/from/von Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern
WANZKAER SEE, SV/NE/NO od/from/von Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern
WEDEL, pri/by/bei Hamburgu/Hamburg
WEDEMARK, včasih/once/einst WENDENMARK, blizu/near/nahe Hannovra/Hannover (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 25)
WEENDE, S/N/N del/part/Teil Göttingena/Göttingen, Dolnja Saška/Niedersachsen
WEENER, Dolnja Saška/Niedersachsen
WEENZEN, JZ/SW/SW od/from/von Hildesheima/Hildesheim
WEETZEN, JZ/SW/SW od/from/von Hannovra/Hannover, Dolnja Saška/Dolnja Saška/Niedersachsen
WEHNDE, Eichsfeld, Thüringen (http://de.wikipedia.org/wiki/Wenden)
WEINBERG, zraven/near/nahe mesta/city/Stadt/city/Stadt SCHWEINITZ, pri/by/bei reki/river/Fluß Schwarze Elster, Saška/Sachsen-Anhalt
WEINDORF, JZ/SW/SW od/from/von Münchna/Munich/München, Bavarska/Bavaria/Bayern
WEINGARTEN, včasih/once/einst VIMANIA, pri/by/bei Ravensburgu/Ravensburg, Baden-Würtemberg (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
WEINGARTEN, pri/by/bei Karlsruhe, Baden-Württemberg
WEINGARTEN, S/N/N od/from/von Karlsruhe, Germersheim, Rheinland-Pfalz
WEINGARTEN, S/N/N Bavarska/Bavaria/Bayern
WEINGARTEN, Z/W/W od/from/von Erfurta/Erfurt, Thüringen
WEMDINGEN, zdaj/now/jetzt WEMDING, SZ/NW/NW od/from/von Ingolstadta
WENDDORF, S/N/N od/from/von Magdeburga/Magdeburg, Saška/Sachsen-Anhalt
WENDDORF, S/N/N od/from/von Stendala/Stendal, Saška/Sachsen-Anhalt
WENDEBERG, Saška/Sachsen-Anhalt
WENDEBURG, pri/by/bei Braunschweigu/Braunschweig
WENDESSEN, pri/by/bei Wolfenbüttlu/Wolfenbüttl
WENDEFELD, S/N/N od/from/von Berlina/Berlin, Brandenburg
WENDEHAUSEN, JZ/SW/SW od/from/von Mühlshausna/Mühlshausen, Thüringen
WENDELSTORF, pri/by/bei Mechelsdorf-u, Mecklenburg-Vorpommern
WENDELSTORF, pri/by/bei Seefeld-u, Mecklenburg-Vorpommern
WENDELSHEIM, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
WENDELSHEIM, Z/W/W od/from/von Reutingena/Reutingen, Baden-Württemberg
WENDELSHEIME, SZ/NW/NW od/from/von Mainza/Mainz (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 24)
WENDELSTEIN, blizu/near/nahe Nürmberga/Nürmberg
WENDELSTEIN, JZ/SW/SW od/from/von Halle
WENDELSTEIN, 1838, hrib J/S/S od/from/von Rosenheima/Rosenheim (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 25)
WENDEMARK, SZ/NW/NW od/from/von Berlina/Berlin
WENDEMARK, S/N/N od/from/von Stendala/Stendal, Saška/Sachsen-Anhalt
WENDEN, pri/by/bei Siegnu, V/E/O od/from/von Kölna/Köln, Nordrhein-Westfalen (Brockhaus' Konversations-Lexicon, 14. Aufl, Leipzig 1905)
WENDEN, Braunschweig, Dolnja Saška/Niedersachsen
WENDEN, SZ/NW/NW od/from/von Nagolda/Nagold, Baden-Württemberg
WENDEN, V/E/O od/from/von Nienburga/Nienburg, Dolnja Saška/Niedersachsen
WENDENBORSTEL, Dolnja Saška/Niedersachsen
WENDENSCHLOSS, WENDENSCHLOSSTRASE, berlinska četrt/Berlin district/Berliner Stadtviertel, & cesta/road/Straße, Köpenick, Berlin
WENDERSHAGEN, Z/W/W od/from/von Siegna/Siegen
WENDERSHAUSEN, V/E/O od/from/von Kassla/Kassel
WENDERSHAUSEN, V/E/O od/from/von Fulde/Fulda, Hessen
WENDERSREUTH, SZ/NW/NW od/from/von Weidna/Weiden, Bavarska/Bavaria/Bayern
WENDESSE, S/N/N od/from/von Peine, Dolnja Saška/Niedersachsen
WENDESSEN, JV/SE/SO od/from/von Wolfenbüttla/Wolfenbüttel, Dolnja Saška/Niedersachsen
WENDEZELLE, Dolnja Saška/Niedersachsen (http://de.wikipedia.org/wiki/Wenden)
WENDEWISCH ali včasih/once/einst WENDEWIGSK, JZ/SW/SW od/from/von Boizenburga/ (Reinstorf, E.: Elbmarschkultur, Selbstverlag, 1929, str./page/seite 156)
WENDFELD, V/E/O od/from/von Rostocka/Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
WENDFELD, SV/NE/NO od/from/von Neustrelitza/Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern
WENDHAUSEN, pri/by/bei Hildesheimu/Hildesheim
WENDHAUSEN, pri/by/bei Brauenschweigu/Brauenschweig (SV/NE/NO)
WENDHAUSEN, pri/by/bei Lüneburgu/Lüneburg
WENDHOF, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern
WENDISCH AHLSDORF, 06313 Ahlsdorf (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH BAGGENDORF, Mecklenburg (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH BLECKEDE, zdaj/now/jetzt Bleckede, Lüneburg (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCHBASELITZ, Serbske Pazlicy, pri/by/bei Kamenz, Saška/Sachsen (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCHBORA, Z/W/W od/from/von Dresdna/Dresden (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH BORK, od/from/von 1938 Alt Bork, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH BORSCHÜTZ, zdaj/now/jetzt Borschütz, S/N/N od/from/von Riese, Brandenburg (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH BÖRGITZ, znotraj kraja Börgitz, JZ/SW/SW od/from/von Stendala/Stendal (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCHBROME, S/N/N od/from/von Brome, Saška/Sachsen-Anhalt
WENDISCH BUCHHOLZ, zdaj/now/jetzt Märkisch Buchholz, Dahme-Spreewald, Brandenburg (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH BUCKOW, BUKOWO SLAWIENSKI, od/from/von leta/year/Jahr 1938 Buchenstein (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH CUNNERSDORF, pri/by/bei Löbau, Saška/Sachsen (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCHE ALPEN, zahodni del/part/Teil Sudetskega gorovja
WENDISCHE MARK, cesta/road/Straße v/in Eschwege (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCHENHOF, mestna četrt/district/Stadtviertel v Dörzbach-u, Baden-Württemberg (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCHE SPREE, zdaj/now/jetzt reka/river/Fluß Dahme, ki teče pri/by/bei Berlinu/Berlin (Brockhaus' Konversations-Lexicon, 14. Aufl, Leipzig 1905)
WENDISCH EVERN, pri/by/bei Lüneburg-u (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCHHAGEN, zdaj/now/jetzt Remplin pri/by/bei Malchinu/Malchin (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCHHORST, zdaj/now/jetzt Dähre, JZ/SW/SW od/from/von Salzwedla/Salzwedel (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH-HERMSDORF, zdaj/now/jetzt Hermsdorf, J/S/S od/from/von Senftenberg-a (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH KIRCHHOF, pri/by/bei izlivu Dosse V/E/O reko/river/FlußHavel, Saška/Sachsen-Anhalt (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH LANGENDORF, pri/by/bei Severnem Morju/Nordsee, S/N/N od/from/von Stralsunda/Stralsund (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH-LENSAHN, zdaj/now/jetzt Lensahn, Holstein (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH LIEPS, vas izseljena med razdelitvijo Nemčije/Germany/Deutschland, lokacija blizu/near/nahe Lauenburg-a (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH MULSOW, zdaj/now/jetzt Kirch Mulsow, SV/NE/NO od/from/von Wismar-ja (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH OSSIG, Görlitz/Zgorelec, Niederschlesien (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH PAULSDORF, pri/by/bei Löbau, Saška/Sachsen (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH PRIBORN, J/S/S od/from/von Müritz, Mecklenburg-Vorpommern (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH RAMBOW, J/S/S od/from/von Wismar-ja, Mecklenburg-Vorpommern (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH RIETZ (& SIEDLUNG), J/S/S od/from/von Fürstenwald-a (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH SORNO, zdaj/now/jetzt Sorno, SV/NE/NO od/from/von Senftenberg-a (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH TEICHHOLZ, območje/region/Gebiet pri/by/bei Aalbude, Mecklenburg-Vorpommern (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCHTHUN, zdaj/now/jetzt Neu Wendischthun-Bleckede & Neuwendischthun
WENDISCH WAREN, JV/SE/SO od/from/von Goldberg-a (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH WUSTERHAUSEN, WUSTERHUSE SLAVICA, zdaj/now/jetzt Königs Wusterhausen pri/by/bei Berlinu/Berlin, Landbuch Kaiser Karl IV. (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDLAND, zdaj/now/jetzt Saška/Sachsen
WENDLAND, pokrajina/countryside/Landschaft pri/by/bei Elbi, V/E/O od/from/von Lüneburg-a, zdaj/now/jetzt Lüchow-Dannenberg (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 25)
WENDLAND, Dolnja Saška/Niedersachsen (http://de.wikipedia.org/wiki/Wenden)
WENDLINGEN, pri/by/bei Stuttgart-u
WENDDORF, pri/by/bei Zibberick-u, Saška/Sachsen-Anhalt
WENDDORF, pri/by/bei Kattwinkel-u, Saška/Sachsen-Anhalt
WENDORF, Rügen
WENDORF, SZ/NW/NW od/from/von Greifswald-a, Mecklenburg-Vorpommern
WENDORF, JV/SE/SO od/from/von Wismar-ja, Mecklenburg-Vorpommern
WENDORF, JV/SE/SO od/from/von Rostocka/Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
WENDORF, JV/SE/SO od/from/von Rostocka/Rostock (dalje), Mecklenburg-Vorpommern
WENDORF, V/E/O od/from/von Stralsunda/Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern
WENDORF, V/E/O od/from/von Rostocka/Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
WENDORF, V/E/O od/from/von Schwerin-a, Mecklenburg-Vorpommern
WENDORF, pri/by/bei Stralsundu/Stralsund (J), Mecklenburg-Vorpommern
WENDORF, JV/SE/SO od/from/von Lübecka/Lübeck, Mecklenburg-Vorpommern
WENDORF, V/E/O od/from/von Warna/Waren, Mecklenburg-Vorpommern
WENDORF, V/E/O od/from/von Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern
WENDORF, pri/by/bei Wismar-ju (SZ), Mecklenburg-Vorpommern (Brockhaus' Konversations-Lexicon, 14. Aufl, Leipzig 1905)
WENDSCHOTT, Wolfsburg, Dolnja Saška/Niedersachsen
WENDSDORF, pri/by/bei Bürglein-u, Bavarska/Bavaria/Bayern
WENDSEE, jezero/lake/See na/in/auf reki/river/Fluß Havel, ki se dotika mest Brandenburg an der Havel, Plaue an der Havel & Kirchmöser West
WENDTHAGEN, Schaumburg, Dolnja Saška/Niedersachsen
WENDTORF, pri/by/bei Stein-u, Sleswig-Holstein
WENDTSHOF, pri/by/bei Cremzow-u, Brandenburg
WENEDI, -donia, -dum, Wenda, -di, Winedi, Windi, Winethi, Wandali, Winidi, Winnetes, Hwinidi, Winidones,-donia, Wenden, pleme Slovanov med rekama/rivers/Fluße Odra & Laba. (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
WENEDIEN, blizu/near/nahe Allenstein-a, V/E/O Prusija/Prussia/Preußen (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 25)
WENNBÜTTEL, pri/by/bei Beldorf-u, Sleswig-Holstein
WENNEBOSTEL, Hannover, Dolnja Saška/Niedersachsen
WENNEKATH, ? (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENNIGSEN, JZ/SW/SW od/from/von Hannovra/Hannover, Dolnja Saška/Niedersachsen
WENNINGSTEDT, Nordfriesland, Sleswig-Holstein
WENSE, SZ/NW/NW od/from/von Braunschweig-a
WENSE, JZ/SW/SW od/from/von Hamburga/Hamburg
WENSE, J/S/S od/from/von Soltau
WENTDORF, Prignitz, Brandenburg
WENTORF, Gifhorn, Dolnja Saška/Niedersachsen
WENTORF, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
WENTORF, Ren/Rhine/Rheindsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
WENTORF BEI HAMBURG, pri/by/bei Hamburgu/Hamburg
WENTOW (WENTOW=KANAL), S/N/N od/from/von Berlina/Berlin, Brandenburg (Brockhaus' Konversations-Lexicon, 14. Aufl, Leipzig 1905)
WENZE, V/E/O od/from/von Hannovra/Hannover
WENZENBACH, pri/by/bei Regensburgu/Regensburg
WIENBERGEN, Nienburg, Dolnja Saška/Niedersachsen
WIENDORF, J/S/S od/from/von Rostocka/Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
WIENDORF, SZ/NW/NW od/from/von Halle, Saška/Sachsen-Anhalt
WILDAU-WENTDORF, Teltow-Fläming, Brandenburg
WINDACH, Z/W/W od/from/von Münchna/Munich/München (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WINDBERG, V/E/O od/from/von Regensburg-a, včasih/once/einst VENETIDUNUS MONS ali WINTHBERGENSIS (Orbis Latinus)
WINDBERGE, pri/by/bei Schleuß-u, Saška/Sachsen-Anhalt
WINDBERGEN, Dithmarschen, Schleswig-Holstein
WINDEBERG, S/N/N od/from/von Mühlhausna/Mühlhausen, Thüringen
WINDEBRAK, J/S/S od/from/von Stralsunda/Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern
WINDEBY, pri/by/bei Eckenförde, Schleswig-Holstein
WINDEBYER NOOR, pri/by/bei WINDEBY, Schleswig-Holstein
WINDECK, včasih/once/einst WINDENECK, V/E/O od/from/von Bonna/Bonn (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 25)
WINDEHAUSEN, JV/SE/SO od/from/von Nordhausna/Nordhausen
WINDELSBLEICHE, pri/by/bei Bielefeld-u, Nordrhein-Westfalen
WINDEN, Z/W/W od/from/von Nüremberga/Nüremberg
WINDEN, pri/by/bei Ingolstadt-u
WINDEN, S/N/N od/from/von Ingolstadt-a
WINDEN, SV/NE/NO od/from/von Augsburga/Augsburg
WINDEN, JV/SE/SO od/from/von Erdinga/Erding
WINDEN, V/E/O od/from/von Koblenz-a
WINDEN, SZ/NW/NW od/from/von Karlsruhe
WINDEN, SZ/NW/NW od/from/von Bad Homburga/Bad Homburg
WINDEN, pri/by/bei Dürnu/Düren
WINDEN, pri/by/bei Ansbach-u
WINDEN, SV/NE/NO od/from/von Freiburga/Freiburg
WINDEN AM AIGN, J/S/S od/from/von Ingolstadta
WINDENBACH, SZ/NW/NW od/from/von Freiburga/Freiburg (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WINDERATT, Schleswig-Holstein, Schleswig-Flensburg
WINDESHEIM, Bad Kreuznach
WINDFLÖTE, pri/by/bei Bielefeldu, Nordrhein-Westfalen
WINDHAAG BEI PERG, Mühlviertel
WINDHAUSEN, S/N/N od/from/von Osterode/Harz
WINDHAUSEN, Hessen
WINDHAUSEN, Porurje/Ruhrgebiet
WINDHAUSEN, JZ/SW/SW od/from/von Buchholz-a
WINDISCHBACH, pri/by/bei Ohringen-u, Baden-Württemberg
WINDISCHBERGERDORF, blizu/near/nahe Cham-a,V/E/O od/from/von Regensburga/Regensburg (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCH-BOCKENFELD, pri/by/bei Bockenfeld, Bavarska/Bavaria/Bayern (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCH-BRACHBACH, zdaj/now/jetzt Brachbach, S/N/N od/from/von Schwäbisch Hall (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHBUCH, pri/by/bei Mergentheim-u, Baden-Württemberg (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHBUCHEN, pri/by/bei Miltenberg-u na/in Bavarskem/Bavaria/Bayern (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHENBACH, pri/by/bei Bayreuthu/Bayreuth na/in Bavarskem/Bavaria/Bayern (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHENBACH, SZ/NW/NW od/from/von Schwäbische Hall, Baden-Württemberg
WINDISCHENBERNSDORF, pri/by/bei Geri/Gera, Thüringen (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHENGRÜN, pri/by/bei Hof-u na/in Bavarskem/Bavaria/Bayern (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHEN GYECH (do leta/year/Jahr 1299), pri/by/bei WINDISCHLETTEN, zdaj/now/jetzt Wiesengiech pri/by/bei Bambergu/Bamberg (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHENHAIG, pri/by/bei Kulmbachu/Kulmbach na/in Bavarskem/Bavaria/Bayern (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHENLAIBACH, pri/by/bei Bayreuthu/Bayreuth na/in Bavarskem/Bavaria/Bayern (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHESCHENBACH, V/E/O od/from/von Bayreutha/Bayreuth, Bavarska/Bavaria/Bayern (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHESCHENBACH, Oberpfalz, Bavarska/Bavaria/Bayern (http://de.wikipedia.org/wiki/Wenden)
WINDISCHGAILLENREUTH, pri/by/bei Burggaillenreuth-u, Bavarska/Bavaria/Bayern (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHHAUSEN, pri/by/bei Weissenburgu/Weissenburg na/in Bavarskem/Bavaria/Bayern (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHHOLZHAUSEN, Erfurt (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHLETTEN, pri/by/bei Bambergu/Bamberg na/in Bavarskem/Bavaria/Bayern (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDISCHLEUBA, SV/NE/NO od/from/von Gere, Thüringen (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINDLEITE, hribovje/hills/Bergland nad/above/über Sondershausnom/Sondershausen, Thüringen (Strassen und Reisen 2000/2001, Mairs Geographischer Verlag, Marco-Polo-Zentrum, Ostfildern)
WINDORF, včasih/once/einst WINDISCHDORF ali WINZER, na/by/anDonavi/Danube/Donau, SZ/NW/NW od/from/von Passaua/Passau
WINDORF, pri/by/bei Leipzigu/Leipzig
WINDSBACH, JZ/SW/SW od/from/von Nüremberga/Nüremberg
WINDSBERG, JV/SE/SO od/from/von Homburga/Homburg
WINDSHAUSEN, Bavarska/Bavaria/Bayern, pri/by/bei Innu/Inn na meji/border on/Grenzt an Z/W/W Avstrijo/Austria/Österreich
WINDSHAUSEN, S/N/N od/from/von Schweinfurt-a
WINDTEN, J/S/S od/from/von Landshut-a, Bavarska/Bavaria/Bayern
WINEDEN, zdaj/now/jetzt WINNENDEN pri/by/bei Stuttgart-u
WINHÖRING, V/E/O od/from/von Waldkraiburg-a, Bavarska/Bavaria/Bayern (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WINN, SZ/NW/NW od/from/von Regensburga/Regensburg
WINNEMARK, S/N/N od/from/von Eckernförde, Ren/Rhine/Rheindsburg-Eckernfölde, Schleswig-Holstein
WINNENDEN, glej/see/siehe WINEDEN
WINTERBACH, SV/NE/NO od/from/von Augsburga/Augsburg
WINTERBACH, Z/W/W od/from/von Bad Kreuznach-a, Rheinland-Pfalz
WINTERBACH, JV/SE/SO od/from/von Homburga/Homburg, Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
WINTERBACH, pri/by/bei Horgenzell-u, Baden-Württemberg
WINTERBACH, Z/W/W od/from/von Sankt Wendla/Sankt Wendel, Saarland, Sankt Wendel
WINTERBACH, pri/by/bei Stuttgart-u (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WINTERKOPF, razgledišče nad/above/über Sondershausnom/Sondershausen, Thüringen (Strassen und Reisen 2000/2001, Mairs Geographischer Verlag, Marco-Polo-Zentrum, Ostfildern)
WINTERRIEDEN, S/N/N od/from/von Memmingna/Memmingen, Bavarska/Bavaria/Bayern (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WINTERSDORF, JZ/SW/SW od/from/von Karlsruhe, Baden-Württemberg
WINTERSDORF, SV/NE/NO od/from/von Gere/Gera, Thüringen
WINTERSDORF, pri/by/bei Nürembergu/Nüremberg
WINTERSDORF, na meji/border on/Grenzt an Z/W/W Luxemburg-om, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
WINTERSHOF, SZ/NW/NW od/from/von Ingolstadt-a
WINTERSTETTENDORF, JZ/SW/SW od/from/von Senden, Baden-Württemberg
WINTERSTETTENSTADT, JZ/SW/SW od/from/von Senden, Baden-Württemberg
WINTERWEYHE, ? (redka arhitektura ovčje staje iz leta/year/Jahr 1751)
WINTHBERGENSIS MONS, glej/see/siehe WINDBERG
WINZELN, JV/SE/SO od/from/von Homburga/Homburg
WINZENBURG, Dolnja Saška/Niedersachsen
WINZER, SZ/NW/NW od/from/von Passaua/Passau (#avtokarta/roadmap/Autokarte Avstrije/Österreich 1:500.000, f&b, 1996)
WITTENBERGE, Albiorium, Witteberga, Wittenberga, Calegia, Albiburgum, Leucorea, Prignitz, Brandenburg (Orbis Latinus)
WÜNSCHENDORF, S/N/N od/from/von Pirne/Pirna Saška/Sachsen
WÜNSCHENDORF, JV/SE/SO od/from/von Chemnitz, Saška/Sachsen
WÜNSCHENDORF, J/S/S od/from/von Gere/Gera, Thüringen

Nizozemska/Netherlands/Holland/Niederlande/Nederland
KIEL-WINDEWEER, Z/W/W od/from/von VEENDAM-A, Groningen
VEN, Hertogenbosch, Noord-Brabant
VEN, pri/by/bei Hazenhurk-u, Noord-Brabant
VEN, pri/by/bei Veghel-u, Noord-Brabant
VEENDAM, Groningen
VENNE, Limburg
VENNE OOST/WEST, Noord-rabant
WEDDEL, Friesland
WIJNBERGEN, Gelderland
WINSCHOTEN, cesta/road/Straße Venne, Venneweg, Groningen
WINSCHOTER-HOOGEBRUG, pri/by/bei WINSCHOTNU/WINSCHOTEN, Groningen
WINSCHOTERZIJL, pri/by/bei WINSCHOTNU/WINSCHOTEN, Groningen

Norveška/Norway/Norwegen/Norge
SVANVIK, Finnmark
SVENE, Buskerud
SVENNAES, SZ/NW/NW od/from/von Ourdal-a (Aurdal) (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SVENNES, pri/by/bei Biri, Oppland
SVENNES, Aust-Agder
SVINDAL, Ostfold
SVINDAL, West-Agder
SVINSET, More og Romsdal
VINDSVIK, J/S/S od/from/von Bergna/Bergen, (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 25)
VINSTRA, Oppland
VENASETER, S/N/N od/from/von Osla/Oslo, Gunbrandsdal
VENASEN, S/N/N od/from/von Osla/Oslo, Gunbrandsdal
VENDESUND (S/N/N od/from/von VINNES-A), celotno obalno območje/region/Gebiet pod Trondheim-om
VENELI, gorovje/mountain range/Gebirge & mesto/city/Stadt
VENNA, Sor-Trondelag
VINSTERNES, More og Romsdal
VINJE, Gims Island, Nordaland
VINJE, SV/NE/NO od/from/von Bergna/Bergen, Hordaland
VINJE, JZ/SW/SW od/from/von Trondheim-a, Sor-Trondelag
VINJE, SZ/NW/NW od/from/von Skien-a, Telemark
VINJESVINGEN, SZ/NW/NW od/from/von Skien-a, Telemark
VINNES, J/S/S od/from/von Bergna/Bergen, Hordaland

Poljska/Poland/Polen/Polska
KAMIANKI - WAŃKI, V/E/O od/from/von Varšave/Warszawa*
PISZCZATY WANDY, Z/W/W od/from/von Białystok-a*
VANDALICI MONTES / Asciburgius Mons, zdaj/now/jetzt gorovje/mountain range/Gebirge V/E/O Sudety (zemljevid/map/Karte: Schubert & Schmidt - Gallia, Britannia, Germania /www.veneti.info/images/Zemljevidi/Vecja_verzija/GALLIA_BRITANNIA_GERMANIA.jpg)
VANDILI, prebivalci ob reki Odri (zemljevid/map/Karte: Schubert & Schmidt - Gallia, Britannia, Germania / www.veneti.info/images/Zemljevidi/Vecja_verzija/GALLIA_BRITANNIA_GERMANIA.jpg)
VENEDOS KOLPOS, WENDILE MARE, MARE VENETICUM, SINUS VENETICUS, zdaj/now/jetzt Baltsko morje/Baltic Sea/Ostsee
VENETSKE GORE (Ούενεδικά ορη), MONTES VENETICI, Karpati
VENETSKI ZALIV, zaliv pri/by/bei izlivu reke/river/Fluß Visle/Visla/Weichsel
VINDLAND, včasih/once/einst dežela baltskih Slovanov (Saga o Olafu Trygvesonu, prvem norveškem kralju)
VINETA, VENETA (domnevno/assumed/angeblich Wolin), včasih/once/einst trgovsko Wendsko mesto/city/Stadt pri/by/bei ustju Odre/Odra/Oder ob/by/an Severnem morju/Nordsee, po zapisih iz 10. st.
WANACJA, vas JV/SE/SO od/from/von Olsztyn-a, Podlaskie, Kolneński
WANATY, vas J/S/S od/from/von Czestochowe/Czestochowa, Śląskie, Częstochowski*
WANDAJNY, SV/NE/NO od/from/von Olsztyn-a*
WANDALIN, vas JZ/SW/SW od/from/von Lublin-a, Lubelskie, Opolski*
WANDALIN, J/S/S od/from/von Białystok-a*
WANDALIN, JZ/SW/SW od/from/von Łódź-a*
WANDOPOL, V/E/O od/from/von Varšave/Warszawa, na meji/border on/Grenzt an Z/W/W Belorusijo*
WANDÓW, vas SZ/NW/NW od/from/von Lublin-a, Lubelskie, Łukowski*
WANDOWO, vas J/S/S od/from/von Gdańsk-a, Pomorjanska/Pommerania/Pommern/Pomorskie, Kwidzyński*
WANDZIN, V/E/O od/from/von Łódź-a*
WANDZIN, SV/NE/NO od/from/von Lublin-a*
WANDZINÓW, JV/SE/SO od/from/von Łódź-a*
WANIEWO, vas Z/W/W od/from/von Białystok-a, Podlaskie, Wysokomazowiecki*
WANIEWO, JV/SE/SO od/from/von Białystok-a*
WANIOROWO, vas SV/NE/NO od/from/von Štetina/Szczecin/Stettin, Zachodniopomorskie, Gryficki*
WAŃKOWA, vas JV/SE/SO od/from/von Rzeszów-a, Podkarpackie, Bieszczadzki*
WANTOPOL, SV/NE/NO od/from/von Lublin-a*
WENDISCH SILKOW, zdaj/now/jetzt Źelkowo pri/by/bei Słupsk-u, vmes umetno preimenovano v Schwerinshöhe (http://www.wendisch-silkow.de/Geschichte/geschichte.html)
WENDISCH TYCHOW, nekdaj okrožje Schlawe na/in Pomorjanskem/Pommerania/Pommern/Pomorskie, zdaj/now/jetzt Tychowo, J/S/S od/from/von Koszalin-a (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH-BUCKOW (Buchenstein), nekdaj okrožje Schlawe na/in Pomorjanskem/Pommerania/Pommern/Pomorskie, zdaj/now/jetzt Bukowo slawienski na/in Pomorjanskem/Pommerania/Pommern/Pomorskie (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WENDISCH CARSTNITZ (WENDISCH KARSTNITZ, Ramnitz), zdaj/now/jetzt Karznica, V/E/O od/from/von Słupsk-a (http://www.rummelsburg.de/genealogie/hufen/Ortsnamen/W.htm)
WENDISCH PLASSOW (Plassenberg), zdaj/now/jetzt Płaszewo, J/S/S od/from/von Słupsk-a (http://www.rummelsburg.de/genealogie/hufen/Ortsnamen/W.htm)
WENDISCH PRIBBERNOW, zdaj/now/jetzt Przybiernowo, SV/NE/NO od/from/von Słupsk-a (http://www.ruegenwalde.com/pommern/greifenbergorte.htm)
WENDISCH(-EN) PUDDIGER, nekdaj okrožje Rummelsburg na/in Pomorjanskem/Pommerania/Pommern/Pomorskie (J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte)
WINNICA, Z/W/W od/from/von Wroclaw-a
WINNICA, pokrajina/countryside/Landschaft S/N/N od/from/von Varšave/Warszawa, pri/by/bei Visli/Visla/Weichsel
WINNICA, S/N/N od/from/von Varšave/Warszawa, vas
WINNICA, SV/NE/NO od/from/von Krakow-a pri/by/bei Visli/Visla/Weichsel
WÓLKA WANIEWSKA, Z/W/W od/from/von Białystok-a*
* = www.pilot.pl

Portugalska/Portugal
MOINHO DE VENTO, Beja
VALE DA VENDA, Faro
VENADE, Viana do Castello
VENADE, Viana do Castello, pri/by/bei Caminhi/Caminha
VENDAS NOVAS, Évora
VINHAL, JZ/SW/SW od/from/von Viseu

Romunija/Romania/Rumänien/România
VENETSKE GORE (Ούενεδικά ορη), MONTES VENETICI, Karpati
VINDEREI
VINTILĂ VODĂ, Buzău
VINTILEANCA, Buzău
VINTU DE JOS, Alba

Rusija/Russia/Rußland/Rossija
VENÄJÄ, tako Finci imenujejo Rusijo
VENÄLÄINEN, finska označba za Ruse
VENEDIA, FENNONIA, FENNINGIA FEN-, FINNONIA, FINNIA, FINLANDIA, ENINGIA, Finska, tudi pokrajina/countryside/Landschaft v Rusiji (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENELANE, estonska označba za Rusijo
VENEMAA, estonska označba za Rusa
VENËV, S/N/N od/from/von Novomoskovsk-a
VINY, Novgorod
VINNTSY, St. Petersburg

Slovaška/Slovakia/Slowakei/Slovenska republika
BEŇATINA, pri/by/bei Podhorod-u
DOLNÝ VINODOL, JV/SE/SO od/from/von Nitre/Nitra
GORNÝ VINODOL, JV/SE/SO od/from/von Nitre/Nitra
LIETAVSKÁ SVINNÁ, pri/by/bei Knezova Lehota
SVINIA, pri/by/bei Prešov-u
SVINIARKA, pri/by/bei Rohožník-u
SVINIARKY, pri/by/bei Majtanovci-h
SVINICA, blizu/near/nahe Košice
SVINNÁ, pri/by/bei Jelenakov Mlyn
VENETSKE GORE (Ούενεδικά ορη), MONTES VENETICI, Karpati
VINICA
VINICE, JV/SE/SO od/from/von Zvolen-a
VINIČKY, J/S/S od/from/von Michalovcev/ Michalovce
VINIČNÉ, pri/by/bei Bratislavi/Bratislava/Preßburg
VINNÉ, pri/by/bei Michalovce
VINODOL, JV/SE/SO od/from/von Nitre/Nitra
WINDISCHDORF, Horná Ves
WINDISCHDORF i.d.Zips/Slovenská Ves/Szepestótfalu (http://f15.parsimony.net/forum25980/messages/1764.htm)
WINDISCHDORF b.Priwitz/Horná Ves pri Prievidzi/Ófelfalu (http://f15.parsimony.net/forum25980/messages/1764.htm)
WINDISCH EISGRABEN/SLOVENSKÝ GROB/TÓTGURAB, pri/by/bei VINIČNÉ, pri/by/bei Bratislavi/Bratislava/Preßburg (http://f15.parsimony.net/forum25980/messages/1764.htm)
WINDISCHES ERZGEB./Slovenské Rudohorie/Szlovák-érchegység (http://f15.parsimony.net/forum25980/messages/1764.htm)
WINDISCHER KARST/Slovenský Kras/Szlovák-karzst (http://f15.parsimony.net/forum25980/messages/1764.htm)
WINDISCH JAHRMARKT/Slovenské Ďarmoty/Tótgyarmat (http://f15.parsimony.net/forum25980/messages/1764.htm)
WINDISCH LEIPZIG/Slovenská Ľupča/Zólyomlipcse (http://f15.parsimony.net/forum25980/messages/1764.htm)
WINDISCH-LITTA, Lutila
WINDISCH NEUSTADT/Slovenské N.Město/Karlatanya (http://f15.parsimony.net/forum25980/messages/1764.htm)
WINDISCH-PROBEN, Slovenské Pravno/Tótpróna
WINDSCHENDORF

Slovenija/Slovenia/Slowenien
ALPIUM VENETAS, zdaj/now/jetzt Julijske Alpe, omenja jih Ammian Marcelino
AVENDONA, staroveški kraj, nekje med Oglejem & Siskom (F Bezlaj, Zbrani jezikoslovni spisi I, str./page/seite 140)
BANJŠICE, v Etimološkem slovarju slovenskega jezika Franceta Bezlaja se obravnava pod geslom Benetke, nadaljne izvedenke so Benečija, Benečan; v 16. st. BENETKI (Trubar), BENEZHANI (Bohorič), v 18. st. BENETKI (Megiser) itd., za katere Bezlaj domneva, da izhajajo iz imena staroveškega ljudstva Veneti, Venethi, Venedi, Venadi itd. Jezikoslovec Tine Logar izhaja za Bate, Baske na Banjšicah iz slovanskega Vętę = Anti ali iz nekega kasnega refleksa za Veneti (Raziskava Lucijana Vuge).
BENAT, pri/by/bei Grosuplje-m
BENC, pri/by/bei Cirkulanah/Cirkulane
BENCAKOV BREG?, pri/by/bei Puconci-h, ime lahko izvira tudi iz hebrejskega Ben Itzak (Izakov sin)
BENČA JAMA, jama/cave/Grotte pri/by/bei Divači/Divača
BENČECIN BREG, Dolenci
BENČINOVKA, jama/cave/Grotte blizu/near/nahe Brestovice/Brestovica
BENDE, nasproti Otalež-a, čez Idrijco/Idrijca
BENDE, na Cerkljanskem vrhu/Cerkljanski vrh
BENDE, pri/by/bei Sovodnju/Sovodenj
BENDIJA, BENDIJSKI VRH, Gorenja Trebuša
BENDIŠČ, Martinj vrh
BENDIT, pri/by/bei Poljanah/Poljane
BENEČIJA, pri/by/bei Apačah/Apače
BENEČIJA, pri/by/bei Trebnje-m
BENEDIKT, BENEDIČKI VRH, Slovenske gorice
BENEJŠEK, pri/by/bei Šmiklavž-u
BENEŠČICA, reka/river/Fluß pri/by/bei zaselku BENETEK, blizu/near/nahe Stopercev/Stoperci
BENEŠKA SLOVENIJA je zanimivo področno ime, saj se v nasprotju s Koroško Slovenijo tu piše Slovenija z malo začetnico (Beneška slovenija), kar nakazuje na samostojnejšo rabo pridevnika Beneška (Veneška/Sloveneška/Slovenska)
BENETE, na Blokah/Bloke
BENETEK, območje/region/Gebiet blizu/near/nahe Ljutomer-a, na zemljevidu/map/Karte ljutomerske občine iz leta 1782 znan kot VENETKI
Image
Venetki

Izsek zemljevida ljutomerske občine iz leta 1782, kjer se na mestu današnjega območja, imenovanega Benetek, pojavi starejša označba »VENETKI« (betatizem).


BENETEK, zaselek pri/by/bei Beneščici/Beneščica
BENICA, pri/by/bei Pincah/Pince (Bince)
BENK, nad/above/über Dramljami/Dramlje
BENKO, pri/by/bei Bojsnem/Bojsno
BENKO, zaselek nad/above/über Iški-m Vintgar-jem
BENKOV VRH, nad/above/über Šulinci
BENKOVA GRAPA, pri/by/bei Sotini/Sotina
BENKOVA ŠUMA, gozd pri/by/bei Dolenci-h, blizu/near/nahe BENČECINEGA BREGA
BENKOVEC, nad/above/über Tolmin-om
BINDIŠ, nad/above/über Vuzenico/Vuzenica
BINTEK, hrib nad/above/über Zali-m Log-om
GORNJI IVANJCI, SPODNJI IVANJCI, oboje blizu/near/nahe Negove/Negova
IVANCI, blizu/near/nahe Murske Sobote/Murska Sobota
IVANJSKI VRH, blizu/near/nahe Negove/Negova
IVANJŠEVCI, IVANJŠEVSKI VRH, oboje blizu/near/nahe Negove/Negova
MARCA VINEDORUM, včasih/once/einst označba za današnje slovensko govoreče področje/area/Gebiet
MONS VENETUS, glej/see/siehe ALPIUM VENETAS
NOVINCI, Slovenske Gorice
PODVINCI, pri/by/bei Ptuj-u
PINCE, lahko Bince pri/by/bei Benici/Benica (Vince pri/by/bei Venici)
VANCOVEC, hrib nad/above/über Železniki
VENDELJ, SZ/NW/NW od/from/von Dolge Vasi/Dolga Vas
VENETKI, glej/see/siehe BENETEK
VENETSKE ALPE, glej/see/siehe ALPIUM VENETAS
VENIŠČE, J/S/S od/from/von Volčje Drage/Volčja Draga
VENIŠE, V/E/O od/from/von Podsrede/Podsreda
VENIŠE- J/S/S od/from/von Leskovca/Leskovec
VENIŠKI VRH- nad/above/über Šoštanj-em
VENIŠNIK- JZ/SW/SW od/from/von Nazarij/Nazarje
VINAREBER, pri/by/bei Dolž-u, Bela Krajina
VINDIJA- pri/by/bei Vranskem/Vransko
VINEŠNJI BREG, pri/by/bei Šulinci-h
VINICA- vrh pri/by/bei Čermošnjicah/Čermošnjice
VINICA,VINIČKA GMAJNA- pri/by/bei Kolpi/Kolpa
VINIČKI TRAVNIKI, Pesniška dolina/valley/Tal
VINIČKA VAS, nad/above/über Pesniško dolino/Pesniška dolina /valley/Tal
VINJE, nad/above/über Dolskim/Dolsko
VINJA VAS, pod Gorjanci
VINJSKI VRH, JZ/SW/SW od/from/von Celja/Celje
VINTIŠČAK, blizu/near/nahe Negove/Negova
WINDISCH GETEITZC, zdaj/now/jetzt Slovenj Gradec
WINDISCH LANDSBERG, zdaj/now/jetzt Podčetrtek
WINDISCH MARK, najprej ozemlje večine današnjega slovensko govorečega področja, kasneje za časa Donavske monarhije označba za pokrajino na dolenjskem
WINDISCH WEISTRITZ, zdaj/now/jetzt Slovenska Bistrica

Glavni vir: Atlas Slovenije, Mladinska knjiga, Ljubljana

Srbija/Serbia/Serbien
BANAT, pokrajina/countryside/Landschaft v Vojvodini/Vojvodina
BANATSKA PALANKA, JZ/SW/SW od/from/von Bele Crkve/Bela Crkva
BANATSKI BRESTOVAC, JV/SE/SO od/from/von Pančeva/Pančevo
BANATSKI DESPOTOVAC, V/E/O od/from/von Zrenj-a/Zrenjmin-a
BANATSKI KARLOVAC, JZ/SW/SW od/from/von Vršca/Vršac
BANATSKO ARANĐELOVO, pri/by/bei Kanjiži/Kanjiža
BANATSKO KARAĐORĐEVO, SV/NE/NO od/from/von Zrenj-a/Zrenjmin-a
BANATSKO NOVO SELO, SV/NE/NO od/from/von Pančeva/Pančevo
BANATSKO VELIKO SELO, pri/by/bei Kikindi/Kikinda
VENDEMIS, VIMINIACUM, VIMINACIUM, zdaj/now/jetzt Kostolac
VINČA, pri/by/bei Beograd-u
VINČA, SZ/NW/NW od/from/von Kragujevca/Kragujevac

Španija/Spain/Spanien/España
Na romansko govorečem področju se z venetsko zvenečimi imeni srečamo tudi v Španiji in na Portugalskem. Kot vse kaže gre za ostanke t. im. vandalskih vpadov, na kar kaže predvsem staro ime za Andaluzijo - Vandalitia ter večja koncentracija takšnih imen posebej na tem področju. Mnogo imen (Vendas, Ventas) bi ob prvem pogledu pravtako prevedli kot veter, vendar pa je takšen prevod v vseh primerih dokaj neverjeten.


BENASQUE, glej VENASQUE
CORTIJO DE LAS VENTAS, (V)Andalucía
DONADÍO DE LAS VENTAS, (V)Andalucía
EL VENDRELL, Katalonija
LA CAMPINA VANDA MORISCA, (V)Andalucía (DOMENICO DE ROSSI
Italian, 1647-1719: LIREGNI di GRANATA e D'ANDALVCIA)
LAS VENTANAS, Murcia
LAS VENTAS, (V)Andalucía
LAS VENTAS, Aragón
LAS VENTAS, Asturias
LAS VENTAS, Castilla-León
LAS VENTAS, País Valenciano
LAS VENTAS CON PENA AGUILERA, Castilla-La Mancha
LAS VENTAS DE JUDAS, Navarra
LAS VENTAS DE RETAMOSA, Castilla-La Mancha
LAS VENTAS DE SAN JULIÁN, Castilla-La Mancha
OVIEDO, glej VINDIUS
VANDALITIA, zdaj Andalucía (zemljevid Anville 1761)
VANDELLÓS, Cataluna
VENASQUE ali BENASQUE (Ritter's geographisch-statistisches Lexicon), Zaragoza
VENTA BAJA, (V)Andalucía
VENTA BARACHIUA (Zemljevid JODOCUS HONDIUS II
Dutch, 1594-1629: Description d'estremadure en Espagne: Estremadura)
VENTA DEL MORO, País Valenciano
VENTA MARÍA, Zaragoza
VENTANAS, (V)Andalucía, Huelva
VENTANAS, Murcia
VENTA SANTA BÁRBARA, SZ od Loje, (V)Andalucía
VENTAS BLANCAS, La Rioja
VENTAS DA BARREIRA, Galicia, Orense
VENTAS DE ARRAIZ, Navarra
VENTAS DE ARRIBA, (V)Andalucía
VENTAS DE DONA MARIA, (V)Andalucía
VENTAS DE HERRERA, Aragón, Zaragoza
VENTAS DE HUELMA, (V)Andalucía
VENTAS DEL BANO, Navarra
VENTAS DEL CARRIZAL, (V)Andalucía
VENTAS DEL MOLINILLO, (V)Andalucía
VENTAS DEL RÍO ANZUR, (V)Andalucía
VENTAS DE PANDO, Castilla-La Mancha, Toledo
VENTAS DE POYO, País Valenciano
VENTAS DE VALPIERRE, La Rioja
VENTAS DE ZAFARRAYA, (V)Andalucía
VENTA QUEMADA, Navarra
VENTORROS DE BALERMA, SZ od Loje, (V)Andalucía
VINCLE, País Valenciano
VINDEL, Castilla-La Mancha
VINDIUS, OVETUM zdaj Oviedo (Gallien, Westgermanien und Südbritanien, Ende des 1. Jahrh. N. Chr.)
VINALES, Castilla-León
VINOLS Y ARCHS, Cataluna
VINÓN, Asturias
VINÓN, Cantabria
VINUELA, Axarquía
VINUESA, Soria

Švedska/Sweden/Schweden/Sverige
SVANEHOLM, vas & grad, SZ/NW/NW od/from/von Ystad-a, Malmöhus (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SVANSKOG, Värmland
SVANSTEIN, SVANSTEN, Norrbotten
(Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SVANVIK, Göteborg och Bohus
SVENNEVAD, J/S/S od/from/von Örebro
SVENSTORP, pri/by/bei Önnarp-u, Malmöhus
VANERN-SEE, (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community
, str./page/seite 25)
VANSÄTER, V/E/O od/from/von Söderhamm
VÄNERSBORG, Göteborg och Bohus
VÄNNÄS, pri/by/bei Umeji/Umeå
VÄNNÄSBY, pri/by/bei Umeji/Umeå
VEN, otok/island/Insel na meji z/by/bei Dansko/Denmark/Dännemark (Zemljevid/map/Karte Hallwag: Danmark/Dänemark, 1999/2000, ISBN 3-8283-0012-X)
VENESTAD, pri/by/bei Kristianstad-u, Skane (Zemljevid/map/Karte Hallwag: Danmark/Dänemark, 1999/2000, ISBN 3-8283-0012-X)
VINDELGRANSELE, Västerbotten
VINDELN, SZ/NW/NW od/from/von Umeje/Umeå
VINNINGA, mesto/city/Stadt zraven/near/nahe jezera/lake/See
VINTJARN, provinca Dalarna
VINAS, provinca Dalarna
VINEN, jezero/lake/See na jugu
VINNÖ, kraj/place/Ort & reka/river/Fluß pri/by/bei Kristianstad-u, Skane (Zemljevid/map/Karte Hallwag: Danmark/Dänemark, 1999/2000, ISBN 3-8283-0012-X)
VINSLÖV, Kristianstad
VINDELN, pri/by/bei Umeji/Umeå, Västerbotten
VINTROSA, Örebro
VENDEL, S/N/N od/from/von Uppsale/Uppsala, pri/by/bei jezeru/lake/See Vendelsjön
VENDELSJÖN, jezero/lake/See, S/N/N od/from/von Uppsale/Uppsala pri/by/bei kraju Vendel
VENDELSÖ, Stockholm
VENJAN, provinca Dalarna

Švica/Switzerland/Schweiz
ALLENWINDEN, občina/community/Gemeinde v kantonu/Kanton Zug
ALLENWINDEN, stolp Luzernškega obzidja
AVENCHES, rimsko mesto/city/Stadt AVENTICUM, kanton Waadt
AVENTICUM, rimsko mesto/city/Stadt, zdaj/now/jetzt AVENCHES (zemljevid/map/Karte Anville-a iz leta/year/Jahr 1761)
BODENSEE, glej/see/siehe LACUS VENETUS
GROßER WINDGÄLLEN (3188 m, gora/mountain/Berg v švicarskih Alpah)
LACUS VENETUS, zdaj/now/jetzt gornji del/part/Teil Bodenskega jezera/Bodensee (Pomponius Mela, De Corographia III, 24-okoli leta/year/Jahr 44 pr. n. št./B. C./v. u. Z.)
SCHWANDEN, Glarus (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SCHWANDEN, pri/by/bei Lützelflüh-u, Bern
SCHWANDEN, pri/by/bei jezeru/lake/See Thun, Bern (Ritter's geographisch-statistisches Lexikon)
SCHWENDI IM WEISSTANNENTAL, JZ/SW/SW od/from/von Mels-a, Sankt Gallen
SCHWENDE, Appenzell-Inner Rhoden
VANDOEUVRES, občina/community/Gemeinde v/in kantonu/Kanton Ženeva (Genf)
VENDLINCOURT, občina/community/Gemeinde v/in kantonu/Kanton Jura
VENTHÔNE, VENTHEN občina/community/Gemeinde v/in kantonu/Kanton Wallis
VERNATE, občina/community/Gemeinde v kantonu/Kanton Tessin
VERNAYAZ, občina/community/Gemeinde v/in kantonu/Kanton Wallis
VERNIER, občina/community/Gemeinde v/in kantonu/Kanton Ženeva (Genf)
VINADI, na meji/border on/Grenzt an s Tirolsko/Tyrol
VINDELS, 1650 m pri/by/bei Bad Ragaz, Sankt Gallen (#M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti - first builders of the European community, str./page/seite 41)
VINELZ, FÉNIL (fr.), področje/area/Gebiet v/in kantonu/Kanton Bern
VINZEL, občina/community/Gemeinde v/in kantonu/Kanton Waadt
VITZNAU, občina/community/Gemeinde v/in kantonu/Kanton Luzern
WANDELEN, 2105 m
WÄNGI, Thurgau
WEINGARTEN, Thurgau
WENDEN ALM, travnik/meadow/Wiese
WENDENGLETSCHER, ledenik/glacier/Gletscher
WENDENSTOCK (3044 m), gora/mountain/Berg
WENDENWASSER, potok/brook/Bach
WETZIKON, Thurgau
WINDEN, Z/W/W od/from/von Arbon-a
WINDISCH, včasih/once/einst Vindonissa, Vendonissa, Vindonissense od. Windoniense castrum, Vindonensis civitas, Vindenissa, Windinissa, Windischi, rimsko vojaško oporišče (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
*WINDISCHBERG, gora/mountain/Berg (?m) pri/by/bei mestu Unterkulm (L. Verbovšek, Komu (ni)smo tujci, Jutro, Ljubljana 1995, str./page/seite 107)
WINISTORF, JZ/SW/SW od/from/von Herzogenbuchsee, Bern
WINTERTHUR, v rimskih časih VITUDURUM (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
WITTENWIL, Thurgau
WYNAU, pri/by/bei Aari/Aare, SV/NE/NO Bern
WYNIGEN, SV/NE/NO od/from/von Burgdorf-a, Bern

Ukrajina/Ukraine
VENETSKE GORE (Ούενεδικά ορη), MONTES VENETICI, Karpati
VINNYTSYA ali VINICA, pokrajina/countryside/Landschaft & mesto/city/Stadt

Velika Britanija/Great Britain/Großbritanien
BINDOGLADIA, glej/see/siehe VINDOGLADIA
CAERWENT, glej/see/siehe VENTA SILURUM, VENTIDUNUM
SWANAGE, Dorset
VENEDOTIA, zdaj/now/jetzt GDWYNEDD, GWEND (Keltsko Gwineth, Gwined) na/by/an S/N/N & J/S/S obali/coast/Küste Wales-a (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENESS, Orkney Islands, Škotska
VENNONIS ali VENNONAE, High Cross v Leicestershire-u (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENTA BELGARUM, VINTONIA, VINDONIA, GUINTONIUM, VINCESTRIA, VINDA, Winchester (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENTA ICENORUM/SIMENORUM, Caistor (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENTA SILURUM, VENTIDUNUM, Caerwent (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VENTIDUNUM, glej/see/siehe VENTA SILURUM
VENTNOR, na otoku Isle of Wight
VINDESORIUM, Windsor (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDOGLADIA, BINDOGLADIA, Blandford (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDOLANA, VINDOLANDA, trg Little Chester, Chester (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDOLANDA, Chesterholme (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDOMIS, Farnham, Surrey (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDOMORA, Ebchester, Durham (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINDONIA, glej/see/siehe VENTA BELGARUM
VINDOVALA, Rudchester (J G Th Grässe, Orbis Latinus)
VINOVIA, zdaj/now/jetzt Binchester, (Vindolanda Tablets Online http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/)
GWENTER
GWENDWR
WAEN-WEN, Wales
WELLAND, Worcestershire
WENDEL PARK, London (vprašanje od kod je ime)
WENDENS AMBO, Essex
WENDLING, Norfolk
WENDRON, Cornwall
WINCHESTER, glej/see/siehe VENTA BELGARUM
WINDERMERE, pri/by/bei jezeru/lake/See WINDERMERE, Cumbria
WINDLESHAM, JZ/SW/SW pri/by/bei Londonu
WINDLEY, Derbyshire, Anglija/England
WINDLEY MEADOWS, Derbyshire, Anglija/England
WINDSOR, glej/see/siehe VINDESORIUM
WINFORD, pri/by/bei Brystol-u (JZ)
WINSTER, pri/by/bei Jezeru/lake/See WINDERMERE, Cumbria
WINSTON, Z/W/W od/from/von Darlington-a

Glavni viri:

Tam, kjer vir ni posebej naveden, je podatek vzet iz programa Microsoft AutoRoute 2001

Atlas Slovenije, Mladinska knjiga, Ljubljana.

M Bor, J Šavli, I Tomažič, Veneti naši davni predniki (Unsere Vorfahren - die Veneter, Veneti - first builders of the European community), Editiones Veneti, Vienna: German Ed. 1988, Slovenian Ed. 1989, Italian Ed. 1991, English Ed. 1996, Russian Ed. Part 1 2003.

Brockhaus' Konversations-Lexicon, 14. Aufl., Leipzig 1905.

J Gerden, Prvobitnost Venetov Srednje Evrope, Zbornik Posvet Praprebivalstvo na tleh Srednje Evrope, založništvo Jutro, Ljubljana 2003.

Grässe, Johann Georg Theodor, Orbis Latinus; Lexikon lateinischer geographischer Namen des Mittelalters und der Neuzeit, Grossausgabe, bearb. und hrsg. von Helmut Plechl unter Mitarbeit von Sophie-Charlotte Plechl, Braunschweig: Klinkhardt & Biermann, 1972 http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html.

Hallwag: Danmark/Dänemark, 1999/2000, ISBN 3-8283-0012-X.

Hufenklassifikationen von 1717 bzw. 1732 http://www.rummelsburg.de/genealogie/hufen/Ortsnamen/W.htm.

J Leupold, Wendisch-Orte, Windisch-Orte - http://www.21403-wendisch-evern.de/anderewd.htm; Ludwig Schneider, Orts- und Gewässernamen im Landkreis Lüneburg, Landkreis Lüneburg 1988.

Ortsdatenbank Österreich http://www.innweb.at/map/opengeodb.php.